Název:

Zahraniční odborná praxe

Zkratka:ZPX
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:00000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Podmínky zápočtu:
  http://www.fit.vutbr.cz/info/vyhlasky/2007/vp09-071101.pdf
Studijní pobyt na zahraniční universitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině nebo francouzštině), popřípadě s vypracováním projektů, například SEP, DIP, ISP nebo IBP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i prázdninová praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR.

Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční universitě a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční universitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.

 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.102.115