Název:

Angličtina pro mírně pokročilé, 1. část

Zkratka:BYA3
Ak.rok:2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant: ()
Cvičící:Novotná Lenka, Mgr. (USV)
Fakulta:Fakulta stavební VUT
Pracoviště:Ústav společenských věd FAST VUT
Navazující:
Angličtina 2: mírně pokročilí 2 (BAN2), UJAZ
 
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77