Název:

Angličtina pro mírně pokročilé, 2. část

Zkratka:BYA4
Ak.rok:2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinně volitelný - skupina A
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Novotná Lenka, Mgr. (USV)
Cvičící:Novotná Lenka, Mgr. (USV)
Fakulta:Fakulta stavební VUT
Pracoviště:Ústav společenských věd FAST VUT
Prerekvizity: 
Angličtina 2: mírně pokročilí 2 (BAN2), UJAZ
Navazující:
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77