Název:

Obchodní angličtina pro středně pokročilé

Zkratka:AOA
Ak.rok:ukončen 2009/2010
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Malíková Dagmar, PhDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je osvojení výrazových prostředků a základních dovedností pro různé situace v zaměstnání a obchodu, zejména v souvislosti s organizací firmy, výrobou, propagací, prodejem a finančními záležitostmi, komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery, například telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb. Studenti budou pracovat s prezenčně zapůjčenými učebnicemi.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé, ukončený předmět BAN4 v bakalářském studiu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi, například telefonovat, psát obchodní dopisy, vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, propagaci a prodeji a prezentovat firmu, její výrobky a služby.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Firma, struktura, prostory, zařízení, prezentace.
 2. Komunikace ve firmě: Telefonování, předávání vzkazů, výměna informací, schůze.
 3. Popis výrobků, propagace a prodej.
 4. Popis výrobního procesu, návody.
 5. Popis práce, životopis, interview.
 6. Nabídka zboží, objednávky, dodávky .
 7. Finanční záležitosti, fakturace, platby.
 8. Stížnosti a reakce na stížnosti.
 9. Dosažené výsledky, plány, popis grafů.
 10. Společenská konverzace, kulturní odlišnosti.
 11. Bankovní produkty, rozpočet.
 12. Vyjednávání.
 13. Opakování, test.
Literatura studijní:
 
 1. S. Sweeney: English for Business Communicatiion, C.U.P., 2003.
 2. l. Jones: Working in English, C.U.P., 2001.
 3. B. Mascull: Business Vocabulary in Use, C.U.P., 2002.
 4. A. Ashley: Commercial Correspondence, O.U.P., 2003.
 5. I. Mackenzie: Financial English, Language Teaching Publications, Hove, England, 1996.
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Zápočet: maximální počet bodů je 40, z toho 20 bodů za test a 20 bodů za poslech.
 • Zkouška je kombinovaná: Celkem až 60 bodů (až 30 bodů za písemnou část a až 30 bodů za ústní část).
Podmínky zápočtu:
  Účast ve výuce, plnění zadaných úkolů a získání nejméně 20 bodů za bodované aktivity v semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254