Název:

Bezdrátové a mobilní sítě

Zkratka:BMS
Ak.rok:2009/2010
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIN.2.volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/BMS/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Barabas Maroš, Ing., Ph.D. (UITS)
Jurnečka Peter, Ing. (UITS)
Pecho Peter, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních bezdrátových a mobilních komunikačních sítí.
Anotace:
  Popis a řešení nejpoužívanějších systémů pro mobilní komunikaci a bezdrátové počítačové sítě. Používaná kmitočtová pásma, role Českého telekomunikačního úřadu, modulace, systémy s rozprostřeným spektrem, celulární systémy. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě GSM a jejich použití pro přenos dat (GPRS, HSCSD, EDGE). Systémy s rozprostřeným spektrem CDMA. Systémy pro přenos dat. Satelitní komunikační systémy a systémy pro satelitní navigaci GPS. Bezdrátové lokální sítě a jejich konkrétní příklady - Wifi, Bluetooth. Síťové protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, mobilní IP, ad-hoc bezdrátové sítě a jejich využití. Transportní protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, spolehlivý přenos dat, řízení toku dat. Speciální podpůrné protokoly pro podporu mobility, programátorská rozhraní pro mobilní aplikace - SIM toolkit, WAP, J2ME.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezdrátových a mobilních sítí s důrazem na počítačové a datové sítě. Znalost základních protokolů a rozhraní těchto sítí.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, definice pojmů, historie
 2. Bezdrátový přenos dat, kmitočty a plánování, ČTÚ, antény, šíření signálu
 3. Principy modulace, rozprostřené spektrum, celulární systémy
 4. Přístup k médiu
 5. Systémy mobilní komunikace - GSM, GPRS, HSCSD, EDGE
 6. Bezdrátové komunikační systémy - TETRA, CDMA2000
 7. Satelitní komunikační systémy
 8. Broadcastingové systémy, digitální rozhlas
 9. Lokalizační systémy GPS
 10. Bezdrátové lokální sítě, Wifi, Bluetooth
 11. Síťové protokoly, mobilní IP, ad-hoc sítě
 12. Transportní protokoly, spolehlivý přenos, řízení toku
 13. Podpora pro mobilitu, WWW, WAP, i-mode, J2ME
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Projekt z oblasti analýzy protokolu GSM.
 2. Řešení problému z oblasti komunikace Wifi/Bluetooth.
Literatura referenční:
 
 • Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6
Literatura studijní:
 
 • Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27