Název:

Pokročilá počítačová grafika

Zkratka:PGP
Ak.rok:2009/2010
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MGM.2.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50100040
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Anotace:
  Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, omezení počítačové grafiky (slajdy Zemčík 23.9.2009)
 2. Zobrazování krajiny (slajdy pdf, slajdy ppt, CLOD video, GEOMETRY CLIPMAPS video, STRIPMASK video, STRIPMASK MOBILE video Přibyl 30.9.2009)
 3. Holografie (Zemčík, 7.10.2009)
 4. Rozsáhlé scény, level of detail (slajdy Kršek 14.10.2009)
 5. Optimalizace sledování paprsku (slajdy, program pray pro ray-tracing, další slajdy Zemčík 21.10.2009)
 6. Zobrazování scén s velkým rozsahem - HDR (slajdy a video), nerealistické zobrazování (Zemčík slajdy 4.11.2009)
 7. Haptic a stereozobrazení (Sochor, FI MU, 11.11.2009)
 8. Virtuání a rozšířená realita (Beran, 18.11.2009)
 9. Shadery (slajdy Herout 25.11.2009)
 10. Geometrická algebra, projekce (Zemčík, 1.12.2009)  
 11. Test, "Něco o CUDA" (M. Frydrych, NVidia, Helsinki)
 12. Animace kloubních soustav, "motion capture" (Fědor, Illusion Softworks slajdy a druhé slajdy 16.12.2009)

Témata přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávané projekty (viz informace k projektům v IS)

Literatura referenční:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
Literatura studijní:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93