Název:

Informační systémy

Zkratka:IIS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IIS/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50200030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Kroulík Jan, Ing. (UIFS)
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Databázové systémy (IDS), UIFS
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Formální jazyky a překladače (IFJ), UIFS
Numerická matematika a pravděpodobnost (INM), UMAT
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy umělé inteligence (IZU), UITS
Nahrazuje:
Informační systémy (INS), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na databázové technologii. Podrobněji se seznámit s informačními systémy používanými pro ekonomické řízení.
Anotace:
  Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Ekonomické informační systémy a jejich výstavba. Specializované informační systémy - přehledově. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. 
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi.
Osnova přednášek:
 
 • pojem informace a informačního systému, model a jeho zobrazení, OLTP a OLAP
 • konceptuální modelování,zopakovaní definice dat, základní modelovací principy, struktura a kolekce
  definice procesu a transakční modely, možnosti definic sémantických omezení
 • informační systém jako oběh dokladů - definice typů dokladů, SGML, XML jako prostředky pro definici typů dokladů. Přehled technologie XML, DTD jako jazyk pro definici typů dokladů
 • HTML jako typ dokladů SGML a XHTML jako typ dokladů XML, DOM
 • XML jako prostředek pro popis strukturovaných dat - XPath jako dotazovací jazyk nad XML
 • klientská část informačního systému - úvod do klientského JavaScriptu
 • klientská část informačního systému - JavaScriptová technologie pro generování stránek
 • serverová část informačního systému - úvod do PHP a MySQL
 • úvod do OLAP
 • příklad návrhu OLTP informačního systému -  školní informační systém
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Projekt - implementace informačního systému s webovým rozhraním
Literatura referenční:
 
 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 str., ISBN 80-7226-170-3
 • Kifer, M., Bernstein, A., Lewis, P. M.: Database systems: An Application-oriented Approach, Second Edition, Pearson Education 2006, ISBN 0-321-26845-8.
Literatura studijní:
 
 • Birkhoff,G., Bartee,T.,C.: Aplikovaná algebra, Alfa-vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatury n.p., Bratislava Pravda 1981, 388 stran.
 • Bradley,N.: XML - kompletní průvodce, Grada Publishing Praha 200, 536 stran, ISBN 80-7169-949-7
 • Codd,E.: A relational model of data for large shared data banks. Communication of the ACM 13(6): 377-387
 • Chen,P.: The Entity Relationship Model Towards a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems 1(1): 9-36
 • Flanagan,D.: JavaScript Kompletní průvodce, Computer Press Praha 2002, 825 stran, ISBN 80-7226-626-8
 • Kosek,J.: PHP - Tvorba internetových aplikací, Grada publishing Praha 1999, 490 stran, ISBN 80-7169-373-1
 • Lanngridge,S.: DHTML Utopia: Modern Web Design, Using JavaScript & DOM, Sitepoint Publishing - Collingwood Australia 2005,317 stran, ISBN 0-9579218-9-6
 • Lewis,P.M., Bernstein,A., Kifer,M.: Databases and Transaction Processing, Addison-Wesley 2002, 1011 stran, ISBN 0-201-70872-8
 • Musciano,Ch.,Kennedy,B.: HTML a XHTML Kompletní průvodce, 633 stran, ISBN 80-7226-407-9
 • Pokorný,J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 stran, ISBN 80-200-0177-8
 • Preparata, F.P., Yeh,R.T.: Úvod do teorie diskrétních matematických štruktúr, Alfa 1982, 328 stran
 • Sperberg-McQueen,C.M.,Burnard,L.: A Gentle Introduction to SGML [online], 1994
 • Škultéty,R.: JavaScript Programujeme internetové apliakce, Computer Press Praha 2001, 208 stran, ISBN 80-7226-457-5
 • Wiener,N.: Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích, Teoretická knižnice inženýra Státní nakladatelství technické literatury Praha 1960, 148 stran
 • Williams,H.L.,Lane,D.:PHP a MySQL Vytváříme webové databázové aplikace,Computer Press Praha 2002, 530 stran, ISBN 80-7226-760-4
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57