Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2009/2010
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MGM.1.volitelný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIN.1.volitelný
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS1.povinný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:601501015
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; být informován o příslušných formálních nástrojích.
Anotace:
  Bezpečnostní kódy a správa chyb. Bitová a paketová synchronizace. Vícenásobný přístup. Řízení toku dat. Metody řízení vícenásobného přístupu. Techniky přepínání. Architektury přepínačů. Struktura Internetu. Směrování v Internetu. Směrování při skupinovém adresování. Plánování zdrojů. Správa chyb na úrovni paketů. Řízení toku. Správa provozu. Protokolové inženýrství a formální specifikace. Implementace protokolů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Bezpečnostní kódy a správa chyb
 2. Bitová a paketová synchronizace
 3. Vícenásobný přístup
 4. Řízení toku dat
 5. Techniky přepínání paketů
 6. Struktura Internetu a skupinové adresování
 7. Směrování v Internetu
 8. Směrování při skupinovém adresování
 9. Plánování zdrojů
 10. Správa chyb na úrovni paketů
 11. Správa provozu
 12. Protokolové inženýrství a formální specifikace
 13. Implementace protokolů
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Parametry protokolů
 2. Komunikační profily
 3. Formální specifikace a verifikace protokolů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Analýza citlivosti protokolu na parametry
 2. Formální specifikace a verifikace komunikační procedury
Literatura referenční:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
Literatura studijní:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157