Název:

Informační systémy

Zkratka:IIS
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IIS/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Holčapek Jan, Mgr. (UIFS)
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Databázové systémy (IDS), UIFS
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Formální jazyky a překladače (IFJ), UIFS
Numerická matematika a pravděpodobnost (INM), UMAT
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy umělé inteligence (IZU), UITS
Nahrazuje:
Informační systémy (INS), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na databázové technologii. Podrobněji se seznámit s informačními systémy používanými pro ekonomické řízení.
Anotace:
  Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů. Historie informačních systémů. Ekonomické informační systémy a jejich výstavba. Specializované informační systémy - přehledově. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Distribuované informační systémy. Metody výstavby rozsáhlých informačních systémů a jejich komunikace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  teorie databází, počítačové sítě
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi.
Osnova přednášek:
 
 • Informační systém jako speciální případ systému.
 • Druhy informačních systémů.
 • Historie informačních systémů.
 • Ekonomické informační systémy a jejich výstavba.
 • Obecný model ekonomického systému, jeho vybrané části.
 • Specializované informační systémy - přehledově.
 • Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy.
 • Technologie výstavby informačního systému nad objektově orientovanými databázovými systémy.
 • Distribuované informační systémy.
 • Informační systémy v prostředí Internetu.
 • Elektronická výměna strukturovaných údajů.
 • Značkovací jazyky a technologie XML.
 • Metody výstavby rozsáhlých informačních systémů a jejich komunikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 • Implementace navrženého systému na zvolené platformě
Literatura referenční:
 
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 str., ISBN 80-86083-00-4
 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 str., ISBN 80-7226-170-3
Literatura studijní:
 
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně polovina bodů, které lze získat za aktivity během semestru (testy a projekt), tj. 25 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60