Název:

Efektivní čtení odborných anglických textů

Zkratka:AEC
Ak.rok:ukončen 2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ)
Cvičící:Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Zlepšení čtecích dovedností a porozumění anglickému odbornému textu. Seznámení s různými typy textů a čtecích technik.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Předmět je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá úspěšnému ukončené předmětu BAN4 v bakalářském studiu).
Osnova numerických cvičení:
 
  • 1) Úvod, dotazník, obsahová náplň předmětu.
  • 2) Analýza dotazníku, teorie, techniky čtení.
  • 3) až 12) Scanning, skimming, intenzivní čtení, cvičení rozšiřující slovní zásobu, obsah: odborné texty z oboru IT, elektrotechniky, komunikací, texty obecně technické, ekologické, informace o britském tisku, o technikách čtení pro účely studia a výzkumu. Průběžný test v 7. týdnu výuky.
  • 13) Opakování.
Literatura studijní:
 
  • E. H. Glendinning: Oxford English for Information Technology, O.U.P.
  • E. H. Glendinning: Study Reading, O.U.P.
  • Autentické materiály z tisku a internetu.
  • BBC English Magazine.
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  Test v polovině semestru (max. 40 bodů, min. 20 bodů) a závěrečná zkouška (max. 60 bodů, min. 30 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Účast na výuce, aktivita v průběhu semestru a úspěšné splnění požadavků testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29