Název:

Směrování v rozsáhlých sítích (CCNP1)

Zkratka:CP1
Ak.rok:ukončen 2010/2011 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK1.povinně volitelný - skupina N
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:003009
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0500500
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Slinták Jiří, Ing. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4) (I2C), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Přehled technologií pro směrování ve WAN sítích. Implementace a konfigurace směrovacích protokolů EIGRP, OSPF pro více oblastí, IS-IS, interní a externí BGP. Redistribuce a optimalizace směrování. Multicast. IPv6.
Anotace:
  Předmět seznamuje studenty praktickým způsobem s problémy směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systému, redistribuce směrovacích informací. Zabývá se také přenosem multicastových dat a použitím protokolu IPv6 v Internetu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti porozumí technikám směrování v rozsáhlých sítích a naučí se je konfigurovat. Naučí se navrhnout a zkonfigurovat multicastový přenos v LAN sítích. Porozumí technologii IPv6 a jejímu použití v praxi. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-901 BSCI.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí konfigurovat a optimalizovat velké sítě, přenášet a filtrovat směrovací informace. Naučí se konfigurovat protokoly EIGRP, OSPF, IS-IS a BGP, včetně jejich vzájemného propojení. Umí nakonfigurovat multicast na směrovači a přenos přes IPv6.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvod do technologií rozlehlých sítí.
 2. Směrování EIGRP.
 3. OSPF pro více oblastí.
 4. Směrování IS-IS.
 5. Redistribuce dat, filtrování směrovacích informací.
 6. Protokol BGP.
 7. Challenge lab.
 8. Multicast.
 9. IPv6.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.
Literatura referenční:
 Brent Stewart: CCNP BSCI Official Exam Certification Guide, 4th Edition, Cisco Press, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů s hodnocením min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Vypracování všech modulových testů s min. hodnocením 80%.
 • Zkouška z praktických dovedností - 50 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 50 bodů.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Vypracování modulových  testů na min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.36.101