Název:

Optimalizované a konvergentní sítě (CCNP4)

Zkratka:CP4
Ak.rok:ukončen 2010/2011
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina M
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:005200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4) (I2C), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Předmět se zaměřuje na přenos hlasových služeb, zejména na specifikaci a implementaci kvality služeb a přenosových politik. Studenti se seznámí s praktickými způsoby klasifikace a značkování paketů, konfigurace politiky na zařízení, monitorování front. Konvergované sítě zahrnují datové přenosy, IP telefonie a kombinaci drátových a bezdrátových přenosů.
Anotace:
  Předmět se zabývá problematikou zajišťování kvality služeb v počítačových sítích, vytváření politik pro správu a přenos dat, klasifikací paketů, vytvářením efektivních mechanismů pro rychlý a spolehlivý přenos. Praktickou část tvoří implementace technologie IP telefonie a zajištění kvality služeb pro bezdrátové sítě.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se způsobem přenosu hlasových služeb v počítačové síti. Naučí se navrhovat a konfigurovat sítě pro IP telefonii, definovat politiky pro klasifikaci paketů, seznámí se standardy 802.1q/p, MPLS Exp, NBAR. Porozumí technikám pro správu front a naučí se je prakticky implementovat. Seznámí se s integrovanými a diferencovanými službami v rámci kvality služeb. Naučí se implementovat QoS pro bezdrátové sítě. Porozumí způsobům zabezpečení bezdrátových sítí, zejména s konfiguací 802.1x, vytváření kryptovaného spojení, autentizaci WEP/WPA. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-845 ONT.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se seznámí se způsoby optimalizace datových přenosů prostřednictvím kvality služeb a správy front. Prakticky budou implementovat různé techniky v oblasti přenosu hlasu a bezdrátových sítí. Naučí se zabezpečovat bezdrátové sítě.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Přenos hlasu na IP úrovni, vytváření hlasových služeb.
 2. Kvalita služeb - modely, integrované a diferenciované služby.
 3. Klasifikace, značkování paketů, rezervace zdrojů.
 4. Správa přenosu a front. Politiky pro vytváření front.
 5. Rezervace prostředků - RED, CBWRED. Efektivní využití linek.
 6. Implementace QoS v praxi, AutoQoS.
 7. Implementace kvality služeb u bezdrátových sítí.
 8. Autentizace 802.1x pro bezdrátové sítě.
 9. Správa bezdrátových sítí. Lokační služby.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.
Literatura referenční:
 A. Ranjbar: CCNP ONT Official Exam Certification Guide, Cisco Press, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.102.115