Název:

Vybrané kapitoly z dějin

Zkratka:DEJ
Ak.rok:ukončen 2010/2011 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
 
Cíle předmětu:
  Základním smyslem předmětu je poskytnout studentům vhled do jednoho ze základních stavebních kamenů evropské kultury - historismu, a probuzení vědomí nejednoduchosti a nejednoznačnosti tohoto způsobu vnímání světa. Jde o příspěvek ke schopnosti existovat v multikulturní občanské společnosti.
Anotace:
  Dějinnost je jedním z charakteristických znaků evropské kultury. Náš pohled na svět bývá obvykle založen na určitém chápání dějin, a svým pochopením dějin své dějiny do jisté míry vytváříme. Zodpovědný přístup k těmto otázkám však předpokládá kultivované, kritické a odborně přiměřené uchopení historické látky. To bude během přednášek uplatněno na několika známých či méně známých dějinných událostech. Předmět je doporučován studentům všech ročníků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prerekvizititní znalosti nejsou požadovány.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Pochopení dějinnosti naší existence i jejích důsledků vede nejen k lepšímu pochopení minulosti, ale i k lepší orientaci v současném světě. Předmět by měl pomoci nalézt zakotvení v dějinách.
Osnova přednášek:
 
 1. Herodotos: "Otec dějepisu" a jeho pojetí smyslu "historie".
 2. Hebrejské pojetí dějin.
 3. Další alternativní způsoby historického i nehistorického myšlení.
 4. První císař Čchinů, despota či dobrodinec?
 5. Athénská demokracie.
 6. Demosthénés kontra Alexander, vlastenectví kontra integrace.
 7. Středověk temný i světlý.
 8. Renesance a reformace, hledání nových paradigmat.
 9. Věk revolucí, revoluce jako dějinný fenomén.
 10. Expanze evropské kultury do ostatních částí světa.
 11. Objevení ideje národa a její různá vyústění.
 12. České národní obrození a spor o smysl českých dějin.
 13. Jak přežít dějiny.
Literatura referenční:
 
 • Burckhardt, J.: Úvahy o světových dějinách
 • Horyna, B.: Idea Evropy
 • Johnson, P.: Zrození moderní doby
 • Davies: Evropa - dějiny jednoho kontinentu
 • Kosina: Světové dějiny
Literatura studijní:
 
 • van Loon: Dějiny lidstva
 • Gombrich: Dějiny lidstva
Kontrolovaná výuka:
  Prezence na přednáškách, aktivní přístup k diskusi.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500 - 1.000 slov.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254