Název:

Ekonomie informačních produktů

Zkratka:EIP
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/EIP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2660020
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je výklad faktorů podmiňujících úspěch výpočetních a komunikačních produktů v návaznosti na sféru služeb založených na informačních technologiích v širším kontextu moderní mikroekonomické teorie. Stěžejní oblastí je aplikace standardních mikroekonomických analýz do neustále se rozvíjející a měnící oblasti informačních produktů a infrastruktury.
Anotace:
  Předmět se zabývá popisem a modelováním ekonomických faktorů (trendy, intelektuální vlastnictví, oborové regulace a struktura informačních odvětví) podmiňujících úspěch nových výpočetních a komunikačních produktů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Schopnost aplikace základních ekonomických principů do dnešní, neustále se měnící a rozvíjející se online ekonomiku.
 • Schopnost jasně definovat a formulovat e-commerce jako specifický trh zboží, a také identifikovat základní charakteristiky sféry e-commerce.
 • Schopnost identifikace nákladů na produkci informací a tržních struktur pro informační zboží.
 • Porozumění zákaznickým strategiím při výběru produktu, zejména ve vztahu k zabezpečení kvalitních podnětů a informací.
 • Schopnost aplikace ekonomických nástrojů za účelem kritického zhodnocení možností pro stanovení ceny a verzování informačního zboží, a také výběru vhodných technologií.
 • Schopnost rozpoznání toho, která odvětví průmyslu a produktů jsou subjekty k uzavřené a pozitivní zpětné vazbě. Seznámení se s dopady standardů na informační produkty a technologie.
 • Kritické zhodnocení efektů zhodnotit efekty a dopady současných i plánovaných vládních opatření na oblast IS/IT.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod - definice základních pojmů - IS/IT, informační zboží atp.
 2. Informační společnost - hlavní rysy, směry vývoje a trendy
 3. Business oblast, ekonomika a informační technologie
 4. Informační management a marketing
 5. Cena IT zboží
 6. Vytváření různých verzí informačního zboží
 7. Copyright, otázky autorských práv
 8. Uzamčení, náklady přechodu a jak tyto situace poznat
 9. Sítě, síťová ekonomika a pozitivní zpětná vazba
 10. Standardy a kompatibilita - kooperace
 11. Ekonomika standardů v informačních sítích
 12. Válka standardů
 13. Závěrečné shrnutí a zhodnocení základních aspektů oblasti managementu a ekonomie informačních produktů, debata seminárních prací.
Literatura referenční:
 
 • Macho-Stadler And J. D. Perez-Castrillo. An Introduction to the Economics of Information: Incentives and Contracts. 2001. 0-19-924325-5
 • C. Shapiro and Varian, H. (1999), Information Rules - A Strategic Guide to the Network   Economy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
Literatura studijní:
 
 • H. R. Varian. Microeconomic analysis. 1992. 978-039395735
 • C. Shapiro, H. R. Varian. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 1998. 978-087584863
 • P. Bolton, M. Dewatripont. Contract Theory. 2005. 978-026202576
 • J. Laffont And D. Martimort. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model. 2002. 978-069109184
 • B. Salanie. The Economics of Contracts. 2005. 978-026219525
 • Veber, Jaromír - a kol.(2000): Management: Základy, prosperita, globalizace.
 • Varian, Hal R. (1998): Markets for Information Goods.
 • Downes, Larry - Mui, Chunka (1998): Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektu, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Projekt (20 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (60 bodů)
 

Vaše IPv4 adresa: 54.91.4.56