Název:

Grafické a multimediální procesory

Zkratka:GMU
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinně volitelný - skupina G
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GMU/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600818
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Přednášející:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Jošth Radovan, Ing. (UPGM)
Szentandrási István, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Nahrazuje:
Grafické procesory (GMP), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s obvodovou podporou a implementací grafických a multimediálních operací, a dále s využitím jazyka OpenGL k zpracování obrazové informace.
Anotace:
  Barevné modely. Principy 2D/3D grafiky. Algoritmy počítačové grafiky a výpočetní náročnost. První a druhá generace grafických procesorů - TMS34010/20, TIGA, Trio64V+, Intel i860, Savage3D, Intel740, Permedia, RIVA TNT. Organizace obrazové paměti. Paralelizace geometrického stupně. Multiprocesorové rasterizační architektury - paralelizace obrazu a objektů. Mapování a komprese textur, pixelové interpolace. Grafické multiprocesory. Kvantování. Predikční kódování. Kosinová a waveletová transformace. Kompenzace pohybu a hybridní kódování. Podpásmové kódování a vektorové kvantování. Standardy pro přenos obrazů, videa a zvuku - JPEG, ITU-T H.261, MPEG-1, 2, 4, 7. Signálové procesory. Multimediální procesory - VLIW, Mpact, CyberPro. Multimediální rozšiřování instrukčního souboru x86 - MMX, SIMD. Hrací konzoly.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s obvodovou podporou grafických a multimediálních operací a s programováním těchto operací v jazyku OpenGL.
Osnova přednášek:
 
 • Barevné modely, 2D grafika.
 • 3D grafika, složitost, grafické akcelerátory.
 • Obrazová paměť, grafické procesory.
 • Paralelizace geometrického a rasterizačního stupně.
 • Architektura SGI, mapování a komprese textur, pixelové interpolace.
 • Grafické multiprocesory.
 • Kvantování a predikční kódování.
 • Kosinová a waveletová transformace.
 • Kompenzace pohybu, podpásmové kódování.
 • JPEG, ITU-T H.261, MPEG-1.
 • MPEG-2, -4, -7.
 • Signálové procesory.
 • Multimediální procesory, instrukční soubory. Hrací konzoly.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Úvod do OpenGL a GLUT
 • 2D Grafika
 • Display listy, transformace a zásobník matic, animace
 • Texturování
 • Fog, mipmaping
 • Evaluátory, Bezierovy plochy, NURBS a quadriky
 • Odevzdáváni projektu!!! (v rámci jednotlivých cvičení)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální zadání projektů.
Literatura referenční:
 
 • Foley J.D., van Dam A., Feiner S.K., Hughes J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice, Addison Wesley, 1990
 • Rao K.R., Hwang J.J.: Techniques & Standards for Image, Video & Audio Coding, Prentice Hall, 1996
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály v elektronické formě.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování projektů.
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování projektů.
Podmínky zápočtu:
  Vypracování projektů.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157