Název:

Kreativní grafika

Zkratka:KRG
Ak.rok:ukončen 2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1300026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM)
Přednášející:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM)
Cvičící:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Naučit se historii a současnosti grafických nástrojů pro tvorbu dokumentů. Seznámit se s principy, datovými modely, formáty dat a ovládáním vybraných grafických nástrojů. Naučit se prakticky pracovat s vybranými nástroji pro tvrobu dokumentů. Seznámit se s možnostmi rozšiřování grafických nástrojů (pluginy).
Anotace:
  Úvod do kreativní grafiky, stručná historie počítačového umění ve světě i doma, vektorové editory obrazu a jejich funkční možnosti, esteticky produktivní periodické funkce, atraktory, geometrické substituce, výtvarné algoritmy s náhodnými parametry, rastrové editory obrazu a jejich funkční možnosti, fraktální grafika, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací, mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické, dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu, speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy), editory pro modelování 3D scény, praktické použití vybraných editorů, editory textu, kombinace editorů při tvorbě obrazu, budoucnost kreativní grafiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí historii a současnosti grafických nástrojů pro tvorbu dokumentů. Seznámí se s principy, datovými modely, formáty dat a ovládáním vybraných grafických nástrojů. Naučí se i prakticky pracovat s vybranými nástroji pro tvrobu dokumentů. Seznámí se též s možnostmi rozšiřování grafických nástrojů (pluginy).
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Prohloubení obecné zručnosti při práci s počítačem.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do kreativní grafiky
 2. Stručná historie počítačového umění ve světě i doma
 3. Vektorové editory obrazu a jejich funkční možnosti
 4. Esteticky produktivní periodické funkce, atraktory, geometrické substituce, výtvarné algoritmy s náhodnými parametry
 5. Rastrové editory obrazu a jejich funkční možnosti
 6. Fraktální grafika, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací
 7. Mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické, dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu
 8. Speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy)
 9. Editory pro modelování 3D scény
 10. Praktické použití vybraných editorů
 11. Editory textu
 12. Kombinace editorů při tvorbě obrazu
 13. Budoucnost kreativní grafiky
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Vektorový editor Adobe Illustrator
 2. Rastrový editor Adobe Photoshop
 3. Editor videosekvencí Adobe Premiere
 4. Editor stránek Adobe PageMaker
 5. Tvorba "pluginů"
 6. Textový editor Microsoft Word
Literatura referenční:
 
 • Adobe Illustrator Users Manual, Adobe Inc., USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • Adobe Photoshop Users Manual, Adobe Inc., USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • Adobe Premiere Users Manual, Adobe Inc., USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • TrueSpace Users Manual, Caligari, USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • Albers, J.: Interaction of Color. Yale University Press, New Haven, 1975, ISBN 0300018460 
Literatura studijní:
 
 • Spoehr, K.T., Lehmkuhle, S.W.: Visual Information Processing. W. H. Freeman and Co., San Francisco, 1982, ISBN 0716713748
 • Výuková CD k používaným programům (Adobe, Corel, Microsoft)
Průběžná kontrola studia:
  
 • Projekt - až 50 bodů
 • Písemná zkouška - až 50 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139