Název:

Kryptografie

Zkratka:KRY
Ak.rok:2010/2011
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinně volitelný - skupina O
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MGM.2.volitelný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIN.2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MPS2.volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK1.povinně volitelný - skupina B
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KRY/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/KRY/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Henzl Martin, Ing. Mgr. (UITS)
Jurnečka Peter, Ing. (UITS)
Kačic Matej, Ing., Ph.D. (UITS)
Tomec Martin, Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikované kryptografie, včetně klasické kryptografie a moderní kryptografie tajným a veřejným klíčem.
Anotace:
  Úvod do kryptografie, základní kryptografické algoritmy, kryptografie tajným klíčem. Kryptografie veřejným klíčem. Příklady aplikace kryptografie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Základní teoretické a praktické znalostí v oblasti aplikované kryptografie. Znalost terminologie, znalost základních algoritmů, protokolů a jejich použití.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti pochopí vztah bezpečnosti a funkčnosti informačních systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Klasická kryptografie.
 • Moderní kryptografie, symetrická a asymetrická kryptografie.
 • Symetrická kryptografie. Vlastnosti, vlastnosti bezpečného algoritmu, délka klíče, útok silou.
 • Příklady symetrických algoritmů, Feistelovy šifry, DES, struktura, činnost, slabiny, režimy činnosti.
 • Typické aplikace symetrické kryptografie.
 • Asymetrická kryptografie, vlastnosti, způsoby použití, poskytované bezpečnostní funkce.
 • Elektronický podpis a jeho vlastnosti, hybridní kryptografie.
 • Příklady asymetrických algoritmů, RSA.
 • DSS (funkce, útoky, efektivnost, optimalizace).
 • ElGamal, klíčovaný haš a MAC a jejich použití a vlastnosti.
 • Typické aplikace asymetrické kryptografie.
 • Správa klíčů v symetrické kryptografii.
 • Správa klíčů v asymetrické kryptografii (certifikáty X.509).
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Samostatně řešené projekty
Literatura referenční:
 
 • Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997.
 • Stallings, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0
Literatura studijní:
 
 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN80-238-5400-3
 • Savard, J. J. G.: A Cryptographic Compendium, 2000, available on WWW
 • Nechvatal, J.: PUBLIC-KEY CRYPTOGRAPHY, NIST Special Publication 800-2, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899, 1991, available on WWW
 • Menezes, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, Hardcover, 816 pages, CRC Press, 1997, available on WWW
Kontrolovaná výuka:
  Písemná půlsemestrální zkouška, průběžná kontrola a hodnocení projektů. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena více body, než je minimální hranice uvedená v informačním systému.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu. Plagiátorství nebo nesamostatná práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.25.198