Název:

Prostředí distribuovaných aplikací

Zkratka:PDI
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PDI/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55100035
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.
Anotace:
  Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM.  Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.
Osnova přednášek:
 
 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. Typy distribuovaných prostředí
 3. Komunikace v diostribuovaných prostředích
 4. Distribuované operační a souborové systémy
 5. Synchronizace a transakce
 6. Kosistence a replikace
 7. Návrh a modelování distribuovaných aplikací 
 8. RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP
 9. CORBA, Real-time CORBA, COM, DCOM
 10. Architektury pro distribuované řídící systémy
 11. Time-triggered distribuované architektury
 12. Klustery, Bezpečnost v distribuovaných aplikacích
 13. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikací pro vybraná distribuovaná prostředí, vytvořená v jazyce UML.
 • Implementace vybraných aplikací pro zvolená distribuovaná prostředí.
Literatura referenční:
 
 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931
Literatura studijní:
 
 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
Průběžná kontrola studia:
  Analýza požadavků a návrh projektů, vypracování dvou projektů, prezentace projektů, půlsemestrální test.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157