Název:

Pokročilá počítačová grafika

Zkratka:PGP
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MGM.2.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGR), UPGM
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučit se praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Anotace:
  Reprezentace scény dynamické vizualizace, matematické a procedurální textury - generování, zobrazování a animace, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, návrh a implementace animačního systému kloubových struktur, dynamika v počítačové animaci, animace měkkých objektů, animace mimiky a pohybu postav, speciální metody zobrazování ("nerealistické zobrazování").
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními metodami počítačové animace a počítačové grafiky pro pohyblivé a rozsáhlé scény. Naučí se i praktické realizaci vybraných algoritmů formou práce na projektu.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti si procvičí týmovou práci na projektech, práci s literaturou a praktickou znalost jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, omezení počítačové grafiky (slajdy Zemčík 21.9.)
 2. Rozsáhlé scény, level of detail (slajdy Kršek 5.10.)
 3. Zobrazování krajiny (slajdy Bartoň 12.10.)
 4. Geometrická algebra, drobný úvod do holografie  (slajdy a slajdy Zemčík, 19.10.)  
 5. Fotorealistcké zobrazování, radiozita, optimalizace sledování paprsku (slajdy, program pray pro ray-tracing, další slajdy (Zemčík 26.10.)
 6. Výpočty viditelnosti, stínové mapy, globální osvětlení, real-time radiozita (slajdy Vanek, slajdy Navrátil, 2.11.)
 7. Zobrazování scén s velkým rozsahem - HDR (slajdy a video), nerealistické zobrazování (Zemčík slajdy 9.11.)
 8. Haptic a stereozobrazení (Sochor, FI MU, 16.11.)
 9. Virtuání a rozšířená realita (Beran, 23.11.)
 10. Hostovská přednáška, pravděpodobně, "něco o CUDA" (M. Frydrych, NVidia, Helsinki, 30.11. jen do cca 11:00, M. Frydrych musí odjet dříve kvůli počasí)
 11. Holografie (7.12., Petr Lobaz ZČU Plzeň)
 12. Test, Shadery (slajdy Havel 14.12.)
 13. NENÍ přednáška (omylem přesunuta až za konec semestru, nebude ani zkoušeno), téma bude ale k dispozici na video serveru - Animace kloubních soustav, "motion capture" (Fědor, Illusion Softworks slajdy a druhé slajdy)

Témata přednášek jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávané projekty (viz informace k projektům v IS)

Literatura referenční:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
 • Sillion, F., Puech, C., Radiosity and Global Illumination, Morgan Kaufmann, 1994, ISBN:1558602771
 • Ebert, D., S. et al., Texturing and Modelling: A Procedural Approach, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-228760-6 
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Interactive Computer Animation, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-518309-X
Literatura studijní:
 
 • Moeller, T., Haines, E., Real-time Rendering, AK Peters, 1999, ISBN 1569911012
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30