Název:

Pokročilé komunikační systémy

Zkratka:PKS
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS.2.volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PKS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390805
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:602001010
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Ščuglík František, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.
Anotace:
  Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, Směrování v mobilních sítích, Telefonování přes datové sítě - VoIP, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.
Osnova přednášek:
 
 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích.
 2. Elektrická rozhraní mezi médiem a koncovým zařízením, vlastnosti vedení.
 3. Datový okruh a datový spoj, modemy v základním a přeloženém pásmu. 
 4. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 5. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 6. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 7. ISDN - Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 8. SIGTRAN
 9. Technologie xDSL
 10. Přepínání rámců, přepínání buněk.
 11. Bezdrátové a mobilní sítě - Analogový systém NMT a digitální systém GSM a UMTS 
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza SIGTRAN komunikace
 4. Analýza GSM komunikace
Literatura referenční:
 
 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6 
 • Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M., Strober, T.: Pervasive Computing (2nd edition), Springer 2003, ISBN 3-540-00218-9
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998,, ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
 • Walrand, J., Varaiya, P.: High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann 1996
Literatura studijní:
 
 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, studijní opora, Computer Press 1998, , ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří
Podmínky zápočtu:
  Získání min. 15 bodů v průběhu semestru
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.45.27