Název:

Inteligentní systémy

Zkratka:SIN
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinně volitelný - skupina I
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS1.povinný
IT-MGR-2MPV1.povinně volitelný - skupina B
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SIN/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26100214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70150015
Garant:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS)
Herman David, Ing. (UITS)
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Malačka Ondřej, Ing. (UITS)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Umělá inteligence (UIN), UITS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.
Anotace:
  Pojem inteligentní systém, modelování inteligentních systémů, využití simulace v návrhu systémů, práce s nejistou a neúplnou informací, základy "soft computing", agentní a multiagentní architektury, učící se adaptivní systémy, zpětnovazební učení, plánování, aplikace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy umělé inteligence: Řešení úloh, prohledávání stavového prostoru. Základy modelování a simulace: Systém, model, simulace, simulační čas, systémy s diskrétními událostmi, simulace spojitých systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Přehled problematiky inteligentních systémů
 2. Agentní systémy, agentní architektury
 3. Simulační modelování ve vývoji inteligentních systémů
 4. Fuzzy logika a fuzzy řízení
 5. Učící se systémy. Neuronové sítě
 6. Genetické algoritmy, genetické programování
 7. Markovské rozhodovací procesy
 8. Zpětnovazební učení
 9. Plánování a rozvrhování
 10. Robotické systémy
 11. Multiagentní systémy
 12. Vybrané aplikace
 13. Dodatky, Závěr
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Jazyky pro umělou inteligenci
 2. Základy Smalltalku
 3. Modelování na bázi DEVS
 4. Modelování inteligentních systémů
 5. Simulovaná robotika
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Prerekvizity k modelování inteligentních systémů
 2. Modelování inteligentních systémů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální projekt - simulační model jednoduchého inteligentního systému
Literatura referenční:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 3. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 4. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Literatura studijní:
 
 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Sutton, R.S., Barto, A.G.: Reinforcement Learning - An Introduction, The MIT Press, Cambridge, MA, 1992
 3. Mitchel, T.: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
 4. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test
 • Cvičení u počítače
 • Individuální projekt
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29