Název:

Praktické aspekty vývoje software

Zkratka:IVS
Ak.rok:2010/2011
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IVS/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0300070
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Mrnuštík Michal, Ing. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM)
Schmidt Marek, Ing. (UPGM)
Šperka Svatopluk, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy programování (IZP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Poznat praktické aspekty vývoje programového vybavení v týmu, porozumět principům aplikací, které usnadňují vytváření a dokumentování projektů skládajících se z komponent, seznámit se možnostmi snadného prototypování grafických uživatelských rozhraní, pochopit předpoklady vzniku úspěšného svobodného software a měření upotřebitelnosti.
Anotace:
  Základní koncepty použití unixové filosofie při vlastním programování, role testování kódu a vývoj řízený testy, vytváření komponentově orientovaného kódu, odhalování výkonnostních problémů, distribuovaná správa verzí, možnosti paralelizace výpočtů, zpracování velkých objemů dat, praktické zkušenosti vývojářů z firem.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s moderními přístupy k vývoji software, po úspěšné zvládnutí předmětu se budou lépe schopni začlenit do týmů pracujících nad společným kódem, budou moci demonstrovat znalosti nástrojů usnadňujících vznik výkonného a správně dokumentovaného kódu, stejně jako aplikací, které budou odpovídat potřebám koncových uživatelů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí řešit projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů, které se používají v reálném prostředí softwarových týmů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, motivace, základní pojmy, organizace předmětu
 2. Praktická aplikace unixové filosofie při programování
 3. Role testů při vývoji software
 4. Odhalování chyb, profiling, debugging
 5. Identifikace existujících komponent, využívání knihoven dostupných na různých platformách, programy pro sestavování jako samodokumentující prostředí
 6. Generování programové dokumentace z kódu
 7. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT
 8. Návrh uživatelských rozhraní, zážitky uživatelů
 9. Měření upotřebitelnosti
 10. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace
 11. Využívání alternativních paradigmat programování
 12. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe
 13. Prezentace výsledků projektů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Definice testů (20 bodů)
 2. Identifikace výkonnostních problémů (15 bodů)
 3. Vytváření maket (20 bodů)
 4. Kód gramotného programátora - "literate programming" (15 bodů)
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální písemný test (30 bodů)
 • Projekty (celkem 70 bodů)
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 50 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.12.112