Název:

Angličtina: začátečníci 1/2

Zkratka:AH0
Ak.rok:ukončen 2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartnerová Alena, PaedDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Navazující:
Angličtina 1: mírně pokročilí 1 (BAN1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty, kteří dosud neměli možnost angličtinu studovat, se základní slovní zásobou a znalostí základní gramatiky a připravit studenty pro možnost pokračovat v angličtině pro mírně pokročilé BAN1 (ilustrativní příklad), aby pak mohli do konce bakalářského studia dosáhnout v dalších předmětech angličtiny dospět až k úspěšné zkoušce v předmětu BAN4.
Anotace:
  Úvod do studia anglického jazyka, základní mluvnické struktury, základní slovní zásoba a její systematické procvičování, nácvik poslechových dovedností, nácvik schopnosti porozumět psanému projevu a komunikaci na základě přečteného textu. Komunikace v běžných každodenních situacích. Předmět je dvousemestrový.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prerekvizitní znalosti nejsou požadovány.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci. Získají základní přehled o časech, větách časových, infinitivu, členech, atd. Získají základní slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích.
Osnova numerických cvičení:
 Předmět je dvousemestrový. Níže uvedená témata budou probírána postupně v zimním i v letním semestru.
 1. People
 2. Work
 3. Free time
 4. Stop and Check
 5. Places
 6. What can you do?
 7. Then and now
 8. How things began
 9. Stop and Check (1st semester of course block study)
 10. Food and drink
 11. Describing places
 12. Describing people
 13. Planning the future
 14. Stop and Check
 15. Did you know that?
 16. In my life
 17. Thank you and goodbye
 18. Stop and Check (2nd semester of course block study)
Literatura referenční:
 Soars, J., Soars, L.: Headway Elementary Student's Book, Oxford University Press
Literatura studijní:
 Soars, J., Soars, L.: Headway Elementary Student's Book, Oxford University Press
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní přítomnost na vyučování a průběžné testy.
Podmínky zápočtu:
  Podmínky nejsou vyhlášeny protože se jedná o dobrovolný předmět.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106