Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2606020
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:65002015
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty se základními síťovými službami a příslušnými protokoly. Kurz kromě obecných základů obsahuje i konkrétní řešení tak, aby byl student schopen spravovat síťové aplikace. Součástí kurzu je programování síťových aplikací pomocí BSD sockets a praktická výuka v laboratoři.     
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Programování síťových aplikací. Adresace, překlady adres, konfigurace DNS, DHCP a NAT. Poštovní služby - email, news, správa poštovních aplikací. Souborové, datové a adresářové služby. Tiskové služby. Návrh sítí LAN a WAN. Nastavení a správa sítí. Sledování výkonu, zajištění kvality služeb. Bezpečnost počítačových sítí. Základy IP telefonie. Protokol IPv6.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyku C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí nakonfigurovat připojení počítače k sítí. Mají přehled o základních službách a jsou schopni je administrovat - DNS, DHCP, poštovní služby a další. Jsou schopni naprogramovat síťové aplikace komunikující přes TCP/IP. Umí vyhledávat ve standardech a používat k řešení projektu. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí.  
Osnova přednášek:
 
 • Úvod. Přehled TCP/IP, adresování.
 • Programování síťových aplikací TCP/IP - formální popis aplikací, multicast, neblokující schránky.
 • Typy adres, jejich přidělování a správa. Služby DNS, DHCP a NAT.
 • Poštovní služby - architektura elektronické pošty, bezpečnost. Listové služby, NetNews.
 • Adresářové služby - X.500, LDAP, Active Directory. Autentizace uživatelů.
 • Souborové systémy NFS, AFS. Datové služby FTP, TFTP, Samba. Tiskové služby LPR.
 • Hlasové služby - technologie VoIP, IP telefonie.
 • Vytváření sítí LAN a WAN. Nastavení a správa sítí - SNMP, ICMP a RMON.
 • Zajištění kvality služeb, sledování výkonu.
 • Zabezpečení počítačové komunikace - privátní sítě VPN, certifikace, seznamy ACL.
 • Počítačové sítě v praxi.
 • Protokol IPv6 - formát, adresování, směrování. ICMPv6, DHCPv6.
 • Trendy počítačových sítí. Shrnutí kurzu.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Adresování - konfigurace DHCP, DNS a NAT.
 2. Zabezpečená komunikace - SSH, stunel, pgp. Vytváření VPN spojení. Testování bezpečného spojení.
 3. Směrování - konfigurace směrovačů. Vytváření WAN sítě. Testování spolehlivosti spojení.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Implementace aplikace na bázi architektury klient/server.
Literatura referenční:
 
 • C. Hunt: TCP/IP Network Administration. O'Reilly Press, 2002.
 • J.F. Kurose, K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Adison-Wesley, 2003.
 • W.R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming. The Sockets Network API, Addison-Wesley, 2004.
 • RFC
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování projektu a protokolů z laboratorních cvičení.
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování projektu (15 bodů), aktivní účast na laboratorních cvičeních, vypracování  protokolů (7+7+6 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 17 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.92.28.84