Název:

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

Zkratka:I1C
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2401800
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400600
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Halfar Patrik, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP a IGRP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 a CCNA 2.
Anotace:
  Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP a IGRP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy adresování: IP adresa, fyzická adresa. Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vytváření kabeláže. Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do sítí, základy sítí.
 2. Přenosová média, testování kabelů.
 3. Propojování sítí LAN a WAN, základy Ethernetu.
 4. Technologie Ethernetu, přepínání Ethernetu.
 5. TCP/IP a IP adresování, základy směrování, tvorba podsítí.
 6. TCP/IP transport a aplikační vrstva.
 7. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 8. Konfigurace směrovače, přehled dalších zařízení.
 9. Správa Cisco IOS, směrování a směrovací protokoly.
 10. Směrovací protokoly DV, chyby TCP/IP a jejich správa.
 11. Základy řešení chyb při směrování, přenos přes TCP/IP.
 12. Seznamy ACL pro řízení přístupu.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Média pro síťový přenos, testování kabelů.
 2. Vytváření LAN
 3. Adresování a základní konfigurace uzlů
 4. Základy směrování a vytváření podsítí.
 5. Směrovače: Úvod a konfigurace.
 6. Správa a konfigurace Cisco IOS.
 7. Směrovací protokoly.
 8. Chyby na úrovni TCP/IP, chyby při směrování.
 9. Přístupové seznamy ACL.
Literatura referenční:
 
 • CCNA 1 and 2, Lab Companion, Third Edition. Cisco Systems, 2004.
 • CCNA 1 and 2, Companion Guide, Third Edition. Cisco System, 2004.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 20 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 54.172.234.236