Název:

Sítě s vícevrstevným přepínáním (CCNP3)

Zkratka:CP3
Ak.rok:ukončen 2011/2012 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:003009
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:04004020
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Cvičící:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4) (I2C), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.
Anotace:
  Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nutnou prerekvizitou pro registraci je absolování předmětu CC3, složení zkoušky CCNA 804-802 nebo úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration na jiné Cisco Akademii.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-812 BCMSN.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí pracovat s přepínaním v počítačových sítích. Vyzkouší si konfiguraci a zálohání přepínačů, nastavení pro přenos dat, hlasu i bezdrátové komunikace. Naučí se vytvářet redundantní a zabezpečené přepínané sítě.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Návrh a architektura "kapusových" sítí.
 2. Konfigurace přepínačů, VLAN sítě, trunkování, agregace linek.
 3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
 4. Vícevrstevné přepínání, CEF.
 5. Redundance přepínaného spojení, záložní spojení pomocí HSRP a GLBP.
 6. Challenge Lab.
 7. Přenos napájení přes Ethernet pro IP telefonii.
 8. Zabezpečení přepínačů.
 9. Konfigurace přepínačů pro bezdrátové VLAN sítě.
 10. Prezentace případové studie.
 11. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.
Literatura referenční:
 David Hucaby: CCNP BCMSN Official Exam Certification Guide, 4th Edition, Cisco Press, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu Academy Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Povinná účast na laboratorních cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů s hodnocením min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Vypracování všech modulových testů s min. hodnocením 80%.
 • Zkouška z praktických dovedností - 40 bodů.
 • Závěrečný písemný test - 40 bodů.
 • Seminární práce a její prezentace - 20 bodů.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Vypracování modulových testů na min. 80%.
 • Odevzdání a prezentace seminární práce.
 

Vaše IPv4 adresa: 184.72.212.254