Název:

Grafická a zvuková rozhraní a normy

Zkratka:GZN
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MGM.2.volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GZN/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:5190040
Garant:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM)
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM)
Cvičící:Kajan Rudolf, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Naučit se historii a současnému stavu grafických aplikačních rozhraní a norem pro počítačovou grafiku. Seznámit se podrobněji s možnostmi současných aplikačních rozhraní pro počítačovou grafiku a jejich omezeními, s nástroji pro jejich užívání a s předpokládaným budoucím vývojem. Naučit se stavu a možnostem standardnizace v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Seznámit se s možnostmi získávání a využití standardů včetně možností implementace systémů odpovídajících standardům.
Anotace:
  Úvod, přehled používaných grafických aplikačních rozhraní a norem, historie grafických aplikačních rozhraní, grafická knihovna OpenGL - úvod, 2D grafika, 3D grafika, pokročilé techniky, nadstavbové knihovny GLU a GLUT, grafická knihovna DirectX - úvod, 2D grafika, 3D grafika, pokročilé techniky, historie norem používaných v grafice a multimédiích, grafické formáty, VRML, komprese obrazů a videa, přenos grafických a multimediálních dat.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí historii a současnému stavu grafických aplikačních rozhraní a norem pro počítačovou grafiku. Seznámí se podrobněji s možnostmi současných aplikačních rozhraní pro počítačovou grafiku a jejich omezeními, s nástroji pro jejich užívání a s předpokládaným budoucím vývojem. Naučí se též možnostem a současnému stavu standardnizace v oblasti počítačové grafiky a multimédií. Konečně, studenti se seznámí i s možnostmi získávání a využití standardů včetně možností implementace systémů odpovídajících standardům.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v práci s literaturou a prohloubí své praktické dovednosti při práci s programovacím jazykem C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, přehled používaných grafických aplikačních rozhraní a norem
 2. Historie grafických aplikačních rozhraní
 3. Grafická knihovna OpenGL - úvod, 2D grafika
 4. Grafická knihovna OpenGL - 3D grafika, pokročilé techniky
 5. Grafická knihovna OpenGL - pokročilé techniky, nadstavbové knihovny GLU a GLUT
 6. Grafická knihovna DirectX - úvod, 2D grafika
 7. Grafická knihovna DirectX - 3D grafika, pokročilé techniky
 8. Grafická knihovna DirectX - pokročilé techniky
 9. Historie norem používaných v grafice a multimédiích
 10. Grafické formáty
 11. VRML - Virtual Reality Modeling Language
 12. Komprese obrazů a videa
 13. Přenos grafických a multimediálních dat
Literatura referenční:
 
 • Wright, R.S., Lipchak, B.: OpenGL SuperBible (3rd Edition), Sams 2004, ISBN 0672326019
 • Coelho, R., Hawash, M.: DirectX(R), RDX, RSX, and MMX(TM) Technology: A Jumpstart Guide to High Performance APIs, Addison-Wesley Professional 1997, ISBN 0201309440
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Průběžná kontrola studia:
  
 • půlsemestrální test - 9 bodů
 • projekt - 40 bodů
 • závěrečná zkouška - 51 bodů, min zisk 20 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30