Název:

Hardware/Software Codesign

Zkratka:HSC
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinný
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MMI1.povinný
IT-MGR-2MMM1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55200025
Garant:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Přednášející:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Cvičící:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení (hardware/software co-design) výpočetních systémů, s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací výsledné implementace systému.
Anotace:
  Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální popis funkce systému. Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní. Syntéza hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami. Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování. Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace. Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy modelování a simulace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti rozumí teorii a technikám automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni.
 • Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií.
 • Behaviorální popis funkce systému.
 • Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní.
 • Syntéza hardwarových a softwarových komponent.
 • Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám.
 • Návrh rozhraní mezi komponentami.
 • Plánování přístupu na sdílené komponenty.
 • Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení.
 • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
 • Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace.
 • Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky.
 • Studie optimalizovaných HW/SW systémů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.
Literatura referenční:
 De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W.: Readings in Hardware/Software Co-design, Morgan Kaufmann; 1. vydání, 2001, 697 s., ISBN: 1558607021.
Literatura studijní:
 
 1. Přednáškové materiály v elektronické formě
Kontrolovaná výuka:
  Znalosti studentů jsou ověřovány půlsemestrální zkouškou (20 bodů), vypracováním projektu (25 bodů) v předepsaném termínu a semestrální zkouškou. Získání min. 5 bodů z projektu je podmínka nutná pro přihlášení studenta k semestrální zkoušce. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů). V opačném případě bude semestrální zkouška hodnocena 0 body. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
Průběžná kontrola studia:
  
 • projekt (celkem 25 bodů)
 • půlsemestrální zkouška (celkem 20 bodů)
 • závěrečná zkouška (celkem 55 bodů)
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93