Název:

Seminář C++

Zkratka:ICP
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina T
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ICP/public/
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0260013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Přednášející:Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Jazyk C (IJC), UITS
 
Cíle předmětu:
  Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného přístupu v jazyce C++ a základy generického programování s využitím šablon.
Anotace:
  Přehled vlastností jazyka C++ podle normy ISO. Objekty, třídy, dědičnost, polymorfismus. Přetěžování operátorů a funkcí. Šablony funkcí a tříd. Obsluha výjimek. Použití standardních knihoven, STL.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou umět využít C++ k programování středně složitých aplikací založených na objektově orientovaném přístupu a také na generickém programování.
Osnova seminářů:
 
 1. Úvod. Charakteristika jazyka ISO C++ (C++98, C++11). Příklady ilustrující použití C++.
 2. Rozdíly mezi C a C++. Deklarace, definice, prostory jmen. Typ reference, typ bool.
 3. Přehled příkazů a operátorů. Principy objektově orientovaného programování v C++, terminologie.
 4. Objekty, třídy, členy tříd. Kontrola přístupu ke členům tříd. Metody, klíčové slovo "this", statické členy tříd.
 5. Vytváření a inicializace objektů: konstruktory, destruktory, operátory new a delete.
 6. Přetěžování funkcí a operátorů. Konverze typů.
 7. Vstup/výstup (iostream, fstream). Definice vstup/výstupních operací. Formátování výstupu, práce se soubory a řetězci.
 8. Dědičnost, bázové a odvozené třídy. Násobná dědičnost, virtuální bázové třídy. Volání konstruktorů a destruktorů, operátory a dědičnost.
 9. Polymorfismus, virtuální metody, abstraktní třídy. Dynamická identifikace typů (RTTI), dynamické přetypování.
 10. Generické třídy a funkce (šablony). Specializace a částečná specializace šablon.
 11. Standardní knihovna, algoritmy, iterátory, kontejnery, funkční objekty. Vytváření knihoven v C++.
 12. Zpracování výjimek. Specifikace a obsluha výjimek.
 13. Přehled knihoven. Ukazatele na členy tříd. Metody efektivního programování v C++.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • projekt
Literatura referenční:
 
 • Stroustrup, B.: The C++ programming language, third edition, Addison-Wesley, 1997
 • Stroustrup, B.: The C++ programming language, special edition, Addison-Wesley, 2000
 • Eckel, B.: Thinking in C++, 2nd edition, Prentice-Hall, 2000
 • Booch, G.: Object-Oriented Design with applications, 2nd edition, The Benjamin/Cummings Publishing Company 1994
 • ISO: Programming languages - C++, International Standard ISO/IEC 14882, 1988
 • ISO: Programming Language C++, WG21/N1043 Draft Proposed International Standard, 1996
Literatura studijní:
 
 • Eckel B.: Myslíme v jazyku C++, GRADA, 2000
 • Eckel, B.: Thinking in C++, 2nd edition, Prentice-Hall, 2000 [dostupné elektronicky na WWW]
 • ISO: Programming Language C++, WG21/N1043 Draft Proposed International Standard, 1996 [dostupné elektronicky na WWW]
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
Podmínky zápočtu:
  nejméně 50% bodů z projektu
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26