Název:

Multimédia v počítačových sítích

Zkratka:IMU
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50004010
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Signály a systémy (ISS), UPGM
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.
Anotace:
  Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP, MPEG, zrcadla, MBone nástroje, Access Grid. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.
Osnova přednášek:
 
 1. Audio a video standardy, rozhraní, signály
 2. Streamované audio a video na vyžádání
 3. Online streamované audio a video
 4. Videokonference - H.323, SIP
 5. Videokonference - MBone, MPEG, zrcadla
 6. Virtuální prostředí pro spolupráci
 7. Audiovizuální technika v počítačové síti
 8. Principy IP telefonie.
 9. Kódování a přenos hlasu přes IP.
 10. Architektura sítí s IP telefonií.
 11. Kvalita služeb, QoS, IntServ, DiffServ.
 12. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Streamované video na vyžádání - RTSP
 2. Online streamované video - VLC, Windows Media Services
 3. Videokonference - MBone, zrcadla, H.323
 4. Sdílené pracovní prostředí - VNC, sdílená tabule
 5. Konfigurace a nastavení IP sítě - Cisco Unified Communication.
 6. Číselné plány. Připojení analogových přístrojů přes IP telefonii.
 7. Nastavení kvality služeb - třídy služeb, politiky. Typy front.
 8. Klasifikace paketů. Testování tříd přenosů.
 9. Softwarová ústředna Asterisk.
Literatura referenční:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • aktivní účast na všech laboratorních cvičeních
Průběžná kontrola studia:
  
 • příprava a aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 60 bodů)
 • test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů)
 • test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů)
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239