Název:

Operační systémy

Zkratka:IOS
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IOS/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IOS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Dudka Kamil, Ing. (UITS)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy programování (IZP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem je seznámit studenty s principy operačních systémů obecně a dále se základy operačního systému Unix.
Anotace:
  Pojem operačního systému (OS) jako součásti programového vybavení. Architektura OS, klasifikace OS. Přehled operačních systémů. Jádro OS UNIX, jeho struktura, textové a grafické uživatelské rozhraní, příkazové jazyky. Systémy ovládání souborů, základní principy implementace vstup/výstupních operací. Správa procesů, přepínání kontextu, plánování, meziprocesová komunikace.  Správa paměti, stránkování, virtuální paměť. Synchronizace procesů, semafory a další synchronizační prostředky, uváznutí, stárnutí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy programování v jazyce C.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti znají základní principy operačních systémů (a zejména OS UNIX) a chápou jejich vliv na chod komplexních výpočetních systémů. Studenti jsou schopni využít skriptů pro řešení různých úloh v prostředí OS UNIX.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Vývoj počítačů a OS. Požadavky na OS, klasifikace OS, standardy. Základní pojmy a obecná struktura OS.
 2. Operační systém UNIX. Historie a základní vývojové větve. Principy a struktura systému. Struktura jádra, rozhraní a formy komunikace s jádrem.
 3. Interpret příkazů (shell) v UNIXu. Základní příkazy, programy, skripty. Speciální symboly. Přesměrování vstupu a výstupu, roury, procesy na pozadí, subshell. Proměnné, řídicí struktury.
 4. Základy programování v Unixu. Jazyky, překladače, principy sestavování programu, dynamicky sestavované knihovny. Základní principy grafického uživatelského rozhraní X-Window.
 5. Standardní utility UNIXu.
 6. Systém souborů. Fyzická a logická struktura disku. Typy souborů, i-uzel, uložení dat souboru na disku.
 7. Přístupová práva k souborům, uživatelé a skupiny, atributy suid a sgid, typická struktura adresářů systému UNIX.
 8. Vstup a výstup. Odpovídající služby jádra. Datové struktury a algoritmy používané jádrem pro podporu vstupu a výstupu.
 9. Správa procesů. Zavedení systému, proces init. Volání fork, exec, exit, wait. Stavy procesu, plánovač.
 10. Správa paměti. Adresové prostory, překlad adres, stránkování.
 11. Virtualizace paměti.
 12. Vzájemné vyloučení, semafory a další synchronizační prostředky.
 13. Typické synchronizační úlohy, uváznutí (deadlock), stárnutí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Tvorba skriptů s využitím shellu a standardních utilit v prostředí operačního systému UNIX.
 2.  Synchronizace procesů v prostředí UNIX s využitím jazyka C.
Literatura referenční:
 
 • Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G.: Operating System Concepts, 8th Edition, John Wiley & Sons, 2008.
 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems, 2nd edition, Prentice Hall, 2001.
 • Tanenbaum, A.S., Woodhull, A.S.: Operating Systems Design and Implementation, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.
 • Raymond, E.S.: The Art Of Unix Programming, Addison-Wesley, 2003.
 • Russinovich, M., Solomon, D.: Windows Internals, 5th edition, Microsoft Press, 2009.
Literatura studijní:
 
 • Skočovský, L.: Principy a problémy operačního systému Unix, 2. vydání, 2008.
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách a zveřejněných přes Internet.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Vypracování dvou domácích úloh, kombinovaná závěrečná zkouška.
 • Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 32 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Ohodnocení dvou domácích úloh vypracovaných samostatně studenty (max 30 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 15 bodů z domácích úloh.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123