Název:

Síťové aplikace a správa sítí

Zkratka:ISA
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2606020
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55240021
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Halfar Patrik, Ing. (UIFS)
Pápai Michal, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Operační systémy (IOS), UITS
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťových aplikací pomocí BSD sockets a praktická výuka v laboratoři.
Anotace:
  Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Sdílení dat po síti - síťové operační systém NFS a Samba. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Vytváření VPN sítí, technologie IPSec. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Jsou schopni naprogramovat vlastní síťovou aplikaci. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.
Osnova přednášek:
 
 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Adresářové služby. Architektura LDAP. Komunikace, použití.
 6. Souborové služby. Komunikace RPC. Síťový souborový systém NFS. Samba.
 7. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 8. Virtuální privátní sítě VPN, architektura IPSec.
 9. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 10. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokoly SIP, H.323.
 11. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 12. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, RMON, Syslog.
 13. Sledování toku dat pomocí NetFlow.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Vytváření lokální sítě pro IPv6.
 2. Překlad NAT64, zabezpečení DNSSEC.
 3. Připojení k Internetu IPv6 pomocí služby Teredo, zabezpečení IPSec.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Implementace aplikace na bázi architektury klient/server pro IPv6.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě.
 • Studijní texty k přednáškám dostupné v IS.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování projektu, aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy na cvičeních.
Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
Průběžná kontrola studia:
  Vypracování projektu (21 bodů), aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy v laboratořích (8+8+8 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233