Název:

Tvorba webových stránek

Zkratka:ITW
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITW/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Hlosta Martin, Ing. (UIFS)
Máčel Lukáš, Ing. (UIFS)
Vogel Ivan, Ing. (UIFS)
Zelený Jan, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat znalosti potřebné k vytvoření kvalitní prezentace na stránkách WWW. Ziskat přehled o současných technologiích a trendech. Znalost různých aspektů tvorby prezentace - navigační struktura, přístupnost, optimalizace.
Anotace:
  Úvod, principy internetu, adresování, umístění dokumentů. Jazyk HTML, základy, prostředky prezentace. Kaskádové styly, integrace do HTML. Úvod do JavaScriptu. Jazyk XHTML, varianty, principy, rozdíly oproti HTML. Návrh webové prezentace, navigační struktura. Použitelnost a přístupnost webových stránek. Optimalizace pro vyhledáváče.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Uživatelská znalost práce s WWW. Schopnost pracovat OS Windows nebo Linux. Práce s textovým editorem. Základy programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehled v současných technologiích pro tvorbu webových stránek. Schopnost vytvořit kvalitní webovou prezentaci s ohledem na správný návrh informační a navigační struktury, vhodnou volbu technologií a přístupnost pro různé skupiny uživatelů.
Osnova přednášek:
 
 • Internet a služba WWW, principy, adresování, umístění dokumentů
 • Úvod do jazyka HTML - základní prvky
 • Jazyk HTML, pokročilé prostředky prezentace
 • Vizuální nástroje pro tvorbu stránek
 • Kaskádové styly a jejich začlenění do HTML
 • Pokročilé vlastnosti kaskádových stylů
 • JavaScript - nutné základy
 • Jazyk XHTML - principy, rozdíly oproti HTML
 • Interakce s uživatelem
 • Návrh prezentace, navigační struktura
 • Různé aspekty volby technologie a optimalizace
 • Přístupnost webových stránek
 • Optimalizace pro vyhledávače
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Úvod do Internetu a sítí, adresování, umístění dokumentů
 • Jazyk HTML
 • Kaskádové styly
 • JavaScript
 • Volba formy a poskytovatele umístění prezentace
 • Samostatné řešení projektů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Základní prezentace v HTML
 • Pokročilá prezentace s využitím XHTML, CSS a JavaScriptu
Literatura referenční:
 
 • Jiří Kosek: HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek -- podrobný průvodce. Grada Publishing 1998. 296 stran. ISBN 80-7169-608-0
Literatura studijní:
 
 • Pavol Mikle: XDHTML - referenční příručka, Zoner Press, 2004, ISBN 80-86815-01-3
 • Petr Staníček: CSS Kaskádové styly, Computer Press, 2003, ISBN: 80-7226-872-4
Průběžná kontrola studia:
  
 • Dva testy během semestru - 40 bodů
 • Dva samostatné projekty - 60 bodů
Podmínky zápočtu:
  Získání nejméně 50 bodů v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26