Název:

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

Zkratka:I2C
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1302600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:20200600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) (I1C), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN a virtuálních sítí VLAN. Budou prakticky konfigurovat a spravovat tyto sítě na přepínačích Cisco. Dále se studenti seznámí se základními koncepty bezdrátových sítí Wifi a konfigurací přístupových bodů Wifi sítí. V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat NAT a DHCP na směrovačích, komunikaci PPP a Frame Relay. Dozví se, jak zabezpečit síťová zařízení. Naučit se odstraňovat chyby v síťovém prostředí. Obsah předmětu pokrývá znalosti kursů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Exploration.
Anotace:
  Konfigurace spravovatelných přepínačů. Vytváření sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Protokoly STP, RSTP a VTP. Koncepce a konfigurace Wifi sítí. Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Technologie Frame Relay. Bezpečnost počítačových sítí. Správa chyb.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Konfigurace přepínačů, návrh a implementace sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Přehled a konfigurace přistupových bodů Wifi. Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních a vytváření filtrovacích pravidel ACL. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vytváření sítí LAN a VLAN, konfigurace přepínačů. Vytváření a konfigurace Wifi sítí. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.
Osnova přednášek:
 
 1. Návrh LAN sítí.
 2. Koncepce přepínačů a konfigurace přepínače.
 3. Virtuální sítě LAN (VLAN).
 4. Protokol VTP, popis a použití v sítích VLAN.
 5. Protokol STP, popis a použití v sítích LAN a VLAN.
 6. Směrování mezi VLAN sítěmi.
 7. Koncepce a základní konfigurace Wifi sítí.
 8. Přehled WAN technologií. Protokol PPP
 9. Komunikace Frame Relay.
 10. Síťová bezpečnost, filtrování ACL.
 11. Širokopásmový přenos, technologie VPN.
 12. Pokročilé adresování - DHCP, NAT, IPv6.
 13. Odstraňování chyb.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Konfigurace přepínačů, základní nastavení.
 2. Konfigurace přepínačů, adresové tabulky, bezpečnost portů.
 3. Konfigurace přepínačů, práce s operačním systémem a konfigurací Cisco přepínačů.
 4. Nastavení protokolu STP.
 5. Vytváření virtuálních sítí LAN.
 6. Nastavení a konfigurace protokolu VTP.
 7. Konfigurace přístupového bodu Wifi sítě.
 8. Protokol PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 9. Konfigurace Frame Relay.
 10. Zabezpečení síťových zařízení přes CLI a SDM. Nastavování pravidel ACL.
 11. Širokopásmový přenos - ISDN, xDSL, modem.
 12. Překlad adres NAT/PAT. Přidělování adres přes DHCP.
 13. Správa sítí, nastavení SNMP, syslog.
Literatura referenční:
 
 • W. Lewis: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2008.
 • B.Vachon, R.Graziani: Accessing the WAN. CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad.
Odkazy:
 Materiály ke kursům jsou na WWW stránkách Cisco Akademie na FIT, viz CCNA3 a CCNA4.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA3 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA3 (max. 10 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA4 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA4 (max. 10 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32