Název:

Podnikové technologie Microsoft

Zkratka:IW4
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW4/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000520
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Přednášející:Kurečka Radomír, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Desktop systémy Microsoft Windows (IW1), UIFS
Serverové systémy Microsoft Windows (IW2), UIFS
Síťové technologie Microsoft Windows (IW3), UIFS
Navazující:
Programování v .NET a C# (IW5), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.
Anotace:
  Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování kurzů IW1 and IW2.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost samostatně implementovat, spravovat a plánovat nasazení Microsoft podnikových technologií.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.
Osnova seminářů:
 
 1. MS SQL - T-SQL: Povolená jména, SELECT, UNION, Compute By, LIKE, COALESCE, NULL hodnota a práce s ní, CASE
 2. MS SQL - INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, DROP; CREATE, BACKUP, RESTORE, GROUP BY, poddotazy
 3. MS SQL - T-SQL: INFORMATION_SCHEMA, Funkce (skalární, statické, inline), uložené procedury, triggery
 4. MS Exchange - úvod, instalace, kompatibilita s předchozími verzemi
 5. MS Exchange - serverový model, public folder
 6. MS Exchange - příjemci, protokoly
 7. MS Exchange - trouble-shooting, údržba, nástroje
 8. MS Exchange - pokročilejší funkce MS Outlook 2003, OWA
 9. MS ISA - firewall
 10. MS ISA - web caching
 11. MS ISA - VPN server
 12. MS ISA - bezpečnost, nástroje
 13. MS ISA - trouble-shooting
Literatura referenční:
 
 1. Windows 2000 Advanced Server Help, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/proddoc/advserverhelp.asp
 2. Windows 2000 Server Resource Kit, http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/en-us/default.asp.
 3. Dokumentace k ISA Serveru, http://www.microsoft.com/isaserver/techinfo/productdoc/default.asp
 4. SQL Server 2000 Books Online, http://www.microsoft.com/sql/techinfo/productdoc/2000/books.asp
 5. Microsoft SQL Server Books Online from MSDN, http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/startsql/getstart_4fht.asp
 6. Windows 2008 Server - http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/default.aspx
Literatura studijní:
 
 • William R.Stanek: Microsoft SQL Server 2005 Kapesní rádce administrátora. Computer press
  Microsoft® SQL Server 2005: Database Essentials Step by Step. Solid Quality Learning, ISBN: 0-7356-2207-8
 • Bud Ratliff, Jason Ballard: Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Administrator's Pocket Consultant. ISBN: 0-7356-2188-8
 • MCSE Training Kit: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1347-8
 • MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 System Administration, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1247-1
 • MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 Database Design and Implementation, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1248-X
 • MCSE Training Kit: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Clustering Services, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1293-5
 • Jim Mc Bee, Barry Gerber, Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Exchange Server 2003. ISBN: 80-251-0947-X
 • Will Willis, Ian McLean: MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-284): Implementing and Managing Microsoft® Exchange Server 2003. ISBN: 0-7356-1899-2
Kontrolovaná výuka:
  Veškeré formy výuky jsou nepovinné.
Podmínky zápočtu:
  Veškeré formy výuky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77