Název:

Programování v .NET a C#

Zkratka:IW5
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IW5/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600260
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Pokorný Jiří, Ing. (ApS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.
Anotace:
  Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost objektového programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód.
 2. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody.
 3. Jazyk C#2: dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování.
 4. Jazyk C#3: abstraktní třídy, zprávy, události.
 5. Jazyk C#4: WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky.
 6. WPF - styly, zdroje, databinding.
 7. Přístup k vlastnostem operačního systému, Vlákna, Lokalizace a aplikační nastavení.
 8. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader.
 9. Entity framework, LINQ.
 10. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře.
 11. ASP .NET Aktivní obsah, XML.
 12. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services.
 13. Efektivní vývoj, Unit testing, Dokumentace.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Základy OOP, debugging, konzolová aplikace
 2. OOP modelování, práce se soubory
 3. Základy GUI (základní stavba formuláře, práce s formulářem, ...)
 4. Databáze (Entity framework, ...)
 5. Pokročilé uživatelské rozhraní (lokalizace, aplikační nastavení, styly, ...)
 6. ASP. NET (webservices, formuláře, eventy, klient/server aplikace, ...)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Celkem 40 bodů ze 100
 1. GUI aplikace
 2. Rozšíření prvního projektu o použití databáze
Literatura referenční:
 
 1. Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 2. http://www.microsoft.com/msdn
Literatura studijní:
 
 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery
Kontrolovaná výuka:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
Podmínky zápočtu:
  Účast na všech formách výuky je nepovinná.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233