Název:

Pokročilé číslicové systémy

Zkratka:PCS
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001016
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60208012
Garant:Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY)
Přednášející:Kajan Michal, Ing. (UPSY)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY)
Cvičící:Puš Viktor, Ing. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s pokročilými metodami návrhu komplexních číslicových systémů, s jazyky pro popis hardware, profesionálními vývojovými prostředky, s implementací obvodů na programovatelných logických obvodech a technikami pro optimalizaci návrhu podle různých kritérií.
Anotace:
  Přehled tradičních návrhových technik, algoritmů a nástrojů pro kombinační a sekvenční logické obvody. Strukturovaný návrh. Návrhové strategie. Dekompozice návrhu. Návrhové systémy CAD. Úvod do jazyka VHDL. Základní konstrukce jazyka VHLD. Základní modelovací techniky jazyka VHDL. Návrh na algoritmické úrovni. Návrh na úrovni meziregistrových přenosů. Návrhové techniky VHDL. Optimalizace návrhu podle různých hledisek. Návrhový proces obvodů ASIC a PLD. Rychlé prototypování. Modelování pro syntézu. Návrh shora-dolů ve VHDL. Příklady komplexních číslicových systémů popsaných ve VHDL. Algoritmy pro automatizovaný návrh. Hardware/software co-design.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy návrhu číslicových systémů, základy programování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti jsou schopni navrhnout komplexní číslicový systém optimalizovaný podle různých hledisek s využitím moderních návrhových metod, programovacího jazyka VHDL a profesionálních návrhových systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Přehled tradičních návrhových technik, algoritmů a nástrojů pro kombinační a sekvenční logické obvody.
 • Strukturovaný návrh. Návrhové strategie. Dekompozice návrhu. Návrhové systémy CAD
 • Úvod do jazyka VHDL.
 • Základní konstrukce jazyka VHLD. Simulace a syntéza.
 • Základní modelovací techniky jazyka VHDL.
 • Návrh na algoritmické úrovni.
 • Návrh na úrovni meziregistrových přenosů.
 • Návrhové techniky VHDL. Optimalizace návrhu podle různých hledisek.
 • Návrhový proces obvodů ASIC a PLD. Rychlé prototypování.
 • Modelování pro syntézu.
 • Návrh shora-dolů ve VHDL.
 • Příklady komplexních číslicových systémů popsaných ve VHDL.
 • Algoritmy pro automatizovaný návrh. Hardware/software co-design.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Návrh, schéma a simulace úplné 4 bitové kombinační sčítačky s kaskádním přenosem.
 • Modelování a simulace kombinačních logických obvodů ve VHDL.
 • Modelování a simulace sekvenčních logických obvodů ve VHDL.
 • Modelování, simulace a implementace 16-ti bitové sekvenční násobičky popsané ve VHDL.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Individuální VHDL projekt v rozsahu 5 hodin.
Literatura referenční:
 
 • Armstrong, J.R., Gray, F.G.: VHDL Design Representation and Synthesis, 2nd edition, Prentice Hall, ISBN 0-13-021670-4, 2000
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové materiály v elektronické formě
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška, protokol o 4 laboratorních počítačových úlohách a vypracování projektu v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93