Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MGM.1.volitelný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIN.1.volitelný
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS1.povinný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Trchalík Roman, Mgr., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.
Anotace:
  Bezpečnostní kódy a správa chyb. Bitová a paketová synchronizace. Architektura přepínačů, přepínaní pomocí návěští. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura směrovačů, teorie front. Skupinové adresování a směrování. Směrování mezi AS pomocí BPG. Směrování v sítích IPv6. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích. Plánování zdrojů a zajištění kvality. Protokolové inženýrství. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Teorie informace, bezpečnostní kódy a správa chyb.
 2. Bitová a paketová synchronizace.
 3. Architektura přepínačů.
 4. Přepínání pomocí návěští (label switching).
 5. Správa chyb na úrovni paketů.
 6. Architektura směrovačů.
 7. Teorie front, sítě front.
 8. Skupinové adresování a směrování.
 9. Směrování BGP. Směrování v sítích IPv6.
 10. Směrování v bezdrátových a senzorových sítích.
 11. Plánování zdrojů a kvalita služeb.
 12. Protokolové inženýrství.
 13. Formální specifikace a verifikace.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Směrování pomocí protokolu BGP.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Bezpečnostní kódy.
 2. Programování v knihovně Libnet. Modelování a simulace v Omnet++.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh, modelování a implementace jednoduchého přepínače.
Literatura referenční:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Pužmanová, R.: Routing and Switching - Time of Convergence, Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-39861-3 
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking. Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • G. Varghese: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • W. Stallings: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
Literatura studijní:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-X
 • Keshav, S.: An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-63442-2
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998, ISBN 80-7226-098-7 
 • Pužmanová, R., Šmrha, P.: Propojování sítí s TCP/IP. Studijní opora, Kopp, 1999, ISBN 80-7232-080-7
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování 2 projektů v předepsaných termínech
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.152.38.154