Název:

Prostředky průmyslové automatizace

Zkratka:IPPA
Ak.rok:ukončen 2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2603900
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Štohl Radek, Ing., Ph.D. (UAMT)
Přednášející:Štohl Radek, Ing., Ph.D. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Dát studentům přehled o celém spektru automatizačních prostředků počínaje procesní instrumentací, tj. snímači, akčními členy, čítači, časovači, dále řídicími členy, tedy průmyslovými číslicovými regulátory, programovatelnými automaty PLC a vestavěnými řídicími mikrořadiči až po prostředky vizualizace, operátorského řízení a průmyslových komunikačních sběrnic.
Anotace:
  Přehled automatizačních prostředků, procesní instrumentace, průmyslové regulátory, čítače, časovače. Programovatelné automaty, ochrana proti rušení. Modulární PLC a spektrum modulů. Programové vybavení a programovací jazyky PLC. Průmyslová PC pro řízení a základy řízení v reálném čase. Distribuované systémy řízení. Přehled a principy průmyslových komunikačních sběrnic: Profibus, Fieldbus, CAN, DeviceNet, Interbus S, P-Net a FIP, LonWorks.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Práce s osobním počítačem a základní znalosti automatizovaného řízení procesů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti dostanou přehled o distribuovaných systémech průmyslové automatizace (DCS) a o prostředcích pro operátorské řízení jako jsou operátorské panely a stanice. Jsou schopni orientovat se v široké škále automatizačních prostředků od čidel, přes průmyslové regulátory a další řídicí členy až po výkonové aktory. Mají dobrý přehled v oblasti průmyslových komunikačních sběrnic a programovatelných automatů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do automatizačních prostředků. Procesní instrumentace.
 2. Akční členy pro řízení, servomotory stejnosměrné a střídavé.
 3. Čítače, časovače a průmyslové regulátory.
 4. Programovatelné automaty, přehled, základní vlastnosti a režim činnosti. Programové vybavení a HW architektura.
 5. Programování PLC. Norma IEC 1131 a příklady programování.
 6. Distribuované systémy řízení velkých celků. Architektura, řešení úrovně bezprostředního řízení, operátorská úroveň, rozhraní na nadřazené systémy.
 7. Úvod do sériových počítačových sběrnic. Model ISO/OSI. Fyzická vrstva.
 8. Linková vrstva. Synchronizace, modulace, kódování.
 9. Vyšší vrstvy modelu, funkce, služby. Průmyslové sériové sběrnice. Model průmyslové sériové sběrnice.
 10. Přehled průmyslových sběrnic. Příklady jejich řešení. Sensor-aktor bus.
 11. Příklady sběrnic s bajtovým přenosem. Protokol CAN a DeviceNet.
 12. Fieldbus. Příklady (Profibus a další).
 13. Řízení pomocí PC (soft control).
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Úvodní cvičení (organizace, instruktáž, školení o bezpečnosti a seznámení s pracovištěm, podmínky udělení zápočtu).
 2. Úvod do MMI SCADA. Systém InTouch. Základní funkce.
 3. Rozšířené funkce InTouch.
 4. Zadání semestrálních projektů, práce na zadání.
 5. Práce na zadání.
 6. Práce na zadání, odevzdání projektů.
 7. Sběrnice CAN: procvičení komunikace mezi stanicemi.
 8. Komunikace po sběrnici LonWorks.
 9. Komunikace na sběrnici Profibus DP.
 10. Konfigurace a instalace sítě AS-interface.
 11. Procvičení protokolu průmyslové sběrnice HostLink.
 12. Procvičení protokolu Modbus.
 13. Zápočet, náhradní cvičení.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky zadání projektů vizualizace a řízení modelů procesů pod systémem InTouch/ InControl.
Literatura referenční:
 
 • Lendryová, L., Pavelek, M., Konečný, M.: Návrh procesních systémů. Programové systémy SCADA/MMI. Skriptum VŠB Ostrava, 1996.
Literatura studijní:
 
 • Zezulka, F.: Automatizační prostředky. Skriptum PC DIR, Brno, 2000.
 • Fruh, K.F. (Hrsg.): Handbuch der Prozessautomatisierung, Oldenbourg Verl. Munchen, 1997.
 • Considine, D.M.: Process/Industrial Instrumentation and Control handbook, 4th Ed. McGraw Hill, N.Y., 1993
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 1 projektu, absolvování 8 laboratorních cvičení, vypracování 3 protokolů.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola připravenosti k laboratornímu cvičení. Kontrola elaborátů. Kontrola rozpracovanosti projektu.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním 8 laboratorních cvičení, úvodního cvičení a cvičení kontroly rozpracovanosti projektu, vypracováním 3 protokolů o laboratorním cvičení a vypracováním a úspěšným obhájením projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77