Název:

Řízení lidských zdrojů

Zkratka:RLZ
Ak.rok:ukončen 2011/2012 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
 
Cíle předmětu:
  Získání základních informací o lidských zdrojích, organizačním uspořádání a řízení podniku.
Anotace:
  Lidské zdroje představují nejdůležitější a nejsložitější součást výrobního procesu. Efektivní práce s nimi předpokládá znalosti, významně přesahující obor odborného technického vzdělání.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost nalézt pravé lidi pro daný úkol a pravý úkol pro dané lidi.
Osnova seminářů:
 
  • Hodnocení zaměstnanců.
  • Hodnocení výkonnosti útvarů.
  • Kompetence vedoucích zaměstnanců.
  • Personalistika.
  • Optimalizace a racionalizace organizační struktury.
  • Podpora manažerského rozhodování.
  • Rozvoj zaměstnanců.
  • Výběrová řízení.
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.
Podmínky zápočtu:
  
  • 70 % účast na přednáškách.
  • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané hospodářské a personalistické téma.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29