Název:

Service Sciences

Zkratka:ISE
Ak.rok:ukončen 2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení uplatňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.
Anotace:
  Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prerekvizity nejsou požadovány.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.
Osnova přednášek:
 
 1. IS/IT outsourcing, pojem "services science"
 2. Úvod do IT služeb
 3. Úvod do metodiky ITIL
 4. Správa událostí
 5. Správa problémů
 6. Správa změn
 7. Správa konfigurací
 8. Exkurse a demonstrační cvičení ve vybrané firmě
 9. Správa kapacit
 10. Bezpečnostní služby
 11. Správa dat
 12. Hodnocení poskytování služeb
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Podmínky zápočtu:
  Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu (zisk alespoň 10 bodů z 20 možných).
 

Vaše IPv4 adresa: 35.171.183.163