Název:

Vysokorychlostní komunikační systémy

Zkratka:IVKS
Ak.rok:ukončen 2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000300
Garant:Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Přednášející:Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Podrobné seznámení s vysokorychlostními komunikačními systémy, páteří dnešní telekomunikační sítě v rozsahu anotace a osnovy. Praktická práce na experimentální vysokorychlostní sítě ÚTKO.
Anotace:
  Synchronní digitální hierarchie (SDH). Začlenění příspěvkových signálů do SDH. Zařízení síťových uzlů NN, síťové prvky, funkční bloky. Měření a testování zařízení SDH. Digitální transportní sítě, signály vrstev okruhů. Přenos multimediálního signálu v SDH, zpracování a přenos obrazu i zvuku, Internet protokol (IP) a SDH. Synchronizace digitálních sítí, odolnost, jitter a wander užitečné zátěže, indikace kvality synchronizace, synchronizace v síti České republiky. Další vysokorychlostní komunikační systémy, Gigabit Ethernet a jiné. Spolehlivost časových základen, četnost skluzů. Transkodek PCM/ADPCM, mí/A. Vysokorychlostní komunikační sítě Českého TELECOMU, energetiky a Českých drah. Řídicí síť telekomunikací TMN.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy elektrotechniky a elektroniky a přemosu elektromagnetických signálů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Podrobné znalosti o SDH a telekomunikačních sítích na základě SDH. Řídicí síť telekomunikací (TMN).
Osnova přednášek:
 
 • Nejdůležitější pojmy. PDH: E1, E2, E3, E4. Měření na VKS.
 • SDH, multiplexní struktura. C, VC, TU, TUG, AU, AUG, STM-N.
 • Začlenění E4 a E3 do STM-1.
 • Začlenění E1 do STM-1.
 • Zařízení síťových uzlů NN. Add and Drop muldex, Crossconect.
 • Funkční bloky NN.
 • Digitální transportní sítě.
 • Úvod a základy ATM.
 • Synchronizace digitálních sítí.
 • Spolehlivost časových základen. Transkodeky.
 • Vysokorychlostní kom. sítě Českého Telecomu, energetiky a Českých drah.
 • Řídicí síť telekomunikací TMN.
 • Digitální přenos rozhlasu a televize. Kabelová televize.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Seznámení s Výukovým centrem Českého Telecomu. Práce v laboratořích.
 • Použití technické dokumentace SMA.
 • Varianty karet SMA1/4/16c
 • Nastavení zařízení SDH
 • Měření na zařízení SDH
 • Oprava zařízení SDH
 • Optické kabely
 • Svařování optického vlákna
 • Měření pomocí reflektomeru
 • Měření strukturované kabeláže
 • Telefonní ústředna EWSD
 • Telefonní ústředna S12
 • Připojení ADSL
Literatura referenční:
 
 • HALSALL, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996
 • PETRÁSEK, J., PETRÁSEK, M., ŠKOP, M.: Synchronní digitální hierarchie. ČVUT Praha, 1994
 • MORREALE, P., TERPLAN, K.: The CRC Handbook of Modern Telecommunications. CRC Press, New York, 2001, ISBN 0-8493-3337-7
Literatura studijní:
 
 • HALSALL, F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996
 • PETRÁSEK, J., PETRÁSEK, M., ŠKOP, M.: Synchronní digitální hierarchie. ČVUT Praha, 1994
 • MORREALE, P., TERPLAN, K.: The CRC Handbook of Modern Telecommunications. CRC Press, New York, 2001, ISBN 0-8493-3337-7
Průběžná kontrola studia:
  Kontrola příprav a protokolů v laboratořích, kontrola krátkodobých úkolů.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na povinných laboratořích (max 30 bodů). Odevzdání pravidlům odpovídajících protokolů a dohodnutých písemných prací. Laboratorní cvičení jsou ve vzdělávacím centru Českého Telecomu, Čichnova 23, Brno.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26