Název:

Angličtina: konverzace

Zkratka:JA3
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Walek Agata, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Walek Agata, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Nácvik témat souvisejících s běžnou konverzací.
Anotace:
  Běžná konverzace, idiomy v mluveném jazyce, rozdíly mezi českým a anglickým jazykem, prezentace. Jde o specializovaný nadstavbový předmět.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti a dovednosti nejméně na vyšší úrovni středně pokročilé angličtiny.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvod do předmětu.
 2. Plánování jednotlivých životních cílů. Hledání nejlepších řešení dané situace.
 3. Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené. Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty.
 4. Výběr správné osoby do zaměstnání.
 5. Hodnocení NASA.
 6. Učení hovořit zpaměti. Posuňková řeč.
 7. Způsoby slušného chování. Společenské chování.
 8. Problémy lidí žijících v nové zemi. Ústní pohovor. Dárky a darování.
 9. Názory studentů na zvyky. Názory studentů na rodinný život. Rozhovory o emocích.
 10. Vynálezy. Schopnost vcítit se. Nejdůležitější věci dnešní doby. Nebezpečí budoucnosti.
 11. Osobní zodpovědnost. Konfliktní situace na letišti.
 12. Pozice sekretářky v práci. Plánování krátké dovolené.
 13. Závěrečný ústní pohovor.
Literatura studijní:
 
 1. Klippel, F.: Keep Talking. Cambridge University Press, 1984.
 2. Nolasco, R.: Conversation. Oxford University Press, 1987.
 3. Pracovní listy. UJAZ FEKT.
Odkazy:
 Aktuální popis předmětu v centrální databázi VUT v Brně
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  Semestrální testy tvoří 40 bodů.
Semestrální zkouška tvoří 60 bodů.
Pro úspěšné absolvování předmětu je pořeba získat zápočet a nejméně 50 % bodů ze všech aktivit.
Podmínky zápočtu:
  Získání alespoň 20 bodů z testů.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26