Název:

Zdroje medicínských dat

Zkratka:ILDT
Ak.rok:2011/2012
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26013130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7003000
Garant:Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získání základních znalostí o diagnostické technice používané v lékařství.
Anotace:
  Principy funkce a konstrukční řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG, EEG, EMG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve). Základní principy a konstrukční řešení lékařských zobrazovacích systémů (zobrazovací systémy rentgenové, gama zobrazovací systémy a ultrazvukové zobrazovací systémy). Zásady konstrukce a využití lékařských systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Posluchač získá základní vědomosti o funkci, v praxi nejčastěji používané, diagnostické techniky.
Osnova přednášek:
 
 1. Snímání biologických signálů - záznamové elektrody, polarizace elektrod, druhy elektrod.
 2. Zesilovače pro biologické signály, požadavky na zesilovače a jejich řešení.
 3. Elektroencefalografie, princip a vlastnosti přístroje, způsoby snímání a hodnocení mozkových signálů, doplňková zařízení k elektroencefalografu.
 4. Elektrokardiografie, princip činnosti a vlastnosti přístroje, analýza a hodnocení EKG.
 5. Elektromyografie, princip činnosti přístroje, snímání a hodnocení signálů ze svalových skupin, vlastnosti přístroje a doplňkových zařízení.
 6. Měření krevního tlaku, měření invazivní i neinvazivní, princip použitých metod.
 7. Měření průtoku krve: diluční metody, Dopplerův princip.
 8. Pletysmografie: kapacitní princip, fotoelektrická metoda, Impedanční měření.
 9. Základy monitorovací techniky, funkce monitorů a jejich vazba na nemocniční informační systém, snímané a vyhodnocované veličiny.
 10. Rentgenové zobrazovací systémy, základní principy konstrukce konvenčních a digitálních skiaskopických a skiagrafickcých systémů.
 11. Výpočetní rentgenová tomografie, základní principy konstrukce standardních a helical- výpočetních tomografů, jejich diagnostické využití.
 12. Gamazobrazovací systémy, principy konstrukce planárních gamazobrazovacích systémů, základní principy konstrukce SPECT a PET zobrazovacích systémů, diagnostické využití.
 13. Ultrazvukové zobrazovací systémy, základní principy konstrukce a jejich diagnostické využití.
Literatura studijní:
 
 • Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika 1, Akademické nakladatelství CERM 1995
 • Chmelař, M.: Lékařská laboratorní technika, skriptum VUT 2000
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství, VUT FEI, Brno 1989
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy, UBMI FEI VUT v Brně 2001
 • Krstel, E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics, Siemens Aktiengesellschaft, Berlin 1990
 • Bronzino, J.D.: The Biomedical engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton 1995
 • Rozman, J., kol. Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006
Kontrolovaná výuka:
  Laboratorní cvičení, zápočtový test.
Průběžná kontrola studia:
  Bodové hodnocení bude upřesněno vyhláškou garanta na začátku semestru.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast v laboratorní výuce.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.73.72