Název:

Základy projektového řízení

Zkratka:ZPR
Ak.rok:ukončen 2011/2012 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
 
Cíle předmětu:
  Osvojení si základů projektového řízení.
Anotace:
  Jedním ze znaků a projevů postmoderní doby je pokles významu trvalých kamenných institucí a naopak bouřlivý nárůst aktivit, majících podobu konkrétního, časově ohraničeného úsilí, formulovaného v podobě "projektu". Schopnost formulovat základní parametry projektu, a projekt také od samého počátku až po závěr úspěšně vést je jednou z nejdůležitějších kvalifikací současného i budoucího manažera i každého, kdo chce v životě něco dokázat.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost vypracovat projekt, nalézt cesty k získání zdrojů a projekt proponovaným způsobem realizovat a uzavřít.
Osnova seminářů:
 
  • Definice, účel, cíle a principy projektového řízení.
  • Základní pojmy projektového řízení.
  • Životní fáze projektu.
  • Metody síťové analýzy.
  • Metoda logického rámce.
  • Metoda týmové práce.
  • Význam počítačové podpory.
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.
Podmínky zápočtu:
  
  • 70 % účast na přednáškách.
  • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané hospodářské téma.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30