Název:

Angličtina pro Severní Ameriku

Zkratka:ASA
Ak.rok:ukončen 2012/2013 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Froehling Kenneth A., M. A. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Rozvíjení slovní zásoby a upevnění znalostí americké angličtiny. Vedení studentů k aktivní vzájemné komunikaci. Zlepšení znalostí Spojených států amerických a Kanady. Nacvičování písemné korespondence.
Anotace:
  Tento předmět je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto předmětu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu výuky bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá výstupu úspěšně ukončenému předmětu BAN4 v bakalářském studiu).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Komunikace i prezentace (ústní a písmená) jsou důležité. Užití každodenních společenských výrazů a idiomů je nedílnou součástí výuky.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Politický systém Kanady a USA a postavení těchto zemí ve světě. Rozdíly mezi USA a Kanadou a porovnání s Evropou. Jejich odlišný přístup ke státnosti a pojetí národa a státu.
 2. Porovnání britské a americké/kanadské angličtiny.
  Seznamování, konverzace po telefonu.
 3. Spojené Státy Americké a Američané: Porovnání jednotlivých regionů, demografie, etnické a náboženské pozadí obyvatelstva.
 4. Kanada a Kanaďané: Porovnání jednotlivých regionů (zejména Québeku a anglofonní Kanady), lingvistické rozdíly.
 5. Cestování po USA a Kanadě za použití různých dopravních prostředků: Specifika cestování autobusem, vlakem a automobilem. Přírodní a kulturní pamětihodnosti. Jak se chovat jako cizinec.
 6. Technologické milníky: Například Hoover Dam. Další technologické milníky USA a Kanady.
 7. Vzdělávací systém: Rozdíly mezi Severní Amerikou a Evropou. Požadavky pro přijetí na univerzitu.
 8. Jak najít práci v Severní Americe: Jaké jsou nezbytné předpoklady? Jací inženýři jsou potřeba? Psaní životopisu, pracovní pohovor, atd.
 9. Pozvánky a chování v restauraci: Jak reagovat na pozvání. Rozdílné přístupy ke stolování a stravování v jednotlivých oblastech Severní Ameriky.
 10. Rekreace a kulturní vyžití v USA a Kanadě: Sport, hudba, státní svátky, volnočasové aktivity.
 11. Tabu. Nevhodná konverzační témata: Politická korektnost a náboženské rozdíly, rozdílný přístup k pohlaví, politická témata, drogy a alkohol, kouření.
 12. Opakování a příprava na test.
 13. Semestrální test.
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • 40% semestrální test,
 • 60% zkouška.
Podmínky zápočtu:
  Získání nejméně 20 bodů z průběžného testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.175.174.157