Název:

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

Zkratka:I1C
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1802200
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:20200600
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Halfar Patrik, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP, EGRP a OSPF. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 a CCNA 2.
Anotace:
  Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP, EIGPR, OSPF. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy adresování: IP adresa, fyzická adresa. Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Vytváření kabeláže. Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.
Osnova přednášek:
 
 1. Living in a network centric world, Communicating over the Network, Application Layer Functionality and Protocols
 2. Transport layer, network layer, addressing the network
 3. DataLink layer, physical layer, Ethernet
 4. Planning and cabling networks, configuring and testing your network
 5. Introduction to routing and packet forwarding, static routing
 6. introduction to dynamic routing protocols, distance vector routing
 7. RIP version 1 and 2
 8. Routing table, EIGRP
 9. Link-Statie routing protcols and OSPF
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. LAN media, Cable Testing, traffic analysis
 2. Basic Router Configuration
 3. Final Exams/Skills
 4. Final Exams/Skills
 5. Static Routing
 6. RIP Routing
 7. EIGRP Routing
 8. OSPF Routing 
 9. Challenge Lab
 10. Final Exams/Skills
 11. Final Exams Skills
Literatura referenční:
 
 • CCNA 1 and 2, Lab Companion, Third Edition. Cisco Systems, 2004.
 • CCNA 1 and 2, Companion Guide, Third Edition. Cisco System, 2004.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 20 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106