Název:

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

Zkratka:FCE
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/FCE/private/
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0010000
Garant:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Havrlantová Jitka (Flotila s.r.o.)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Anotace:
  
 • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
 • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka,
 • získat mezinárodně platné certifikáty FCE.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate. Na začátku semestru by měl každý zapsaný student elektronicky složit vstupní test. V případě, že ve vstupním testu student nedosáhne této úrovně, má možnost se do třetího týdne semestru odregistrovat, aniž by měl předmět nezapočtený.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Poslechové schopnosti.
 • Gramatické základy.
 • Psaní a čtení.
 • Komunikační dovednosti.
 • Zkoušky a testy.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování obou velkých testů v průběhu semestru,
 • docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30