Název:

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

Zkratka:GJA
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Kouřil Jan, Ing. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM)
Cvičící:Kouřil Jan, Ing. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s principy jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.
Anotace:
  Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt(Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, mechanismy práce s obrazem a zvukem, tvorba aplikací, tvorba appletů, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, webové aplikace, Java Enterprise, Hibernate, Spring, Java Server Pages, Java Server Faces, Google Web Toolkit, Android.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí s principy jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do jazyka Java. Virtuální stroj.
 2. Základy objektově orientovaného jazyka Java.
 3. Základní knihovny (java.lang, java.io, java.util).
 4. Výjimky a práce s vlákny v Javě.
 5. Grafické elementy knihovny Swing.
 6. Tvorba aplikací.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java pro Android.
 9. Servlety a Java Server Pages.
 10. Knihovna Spring.
 11. Hibernate a Java Server Faces.
 12. Google Web Toolkit.
 13. Testování v Javě, Ant, Maven. Nasazování aplikací.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuální projekt na tvorbu grafické desktopové aplikace.
 2. Týmový projekt na webovou, nebo mobilní aplikaci.
Literatura referenční:
 
 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
Literatura studijní:
 
 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
Průběžná kontrola studia:
   Půlsemestrální test, individuální a týmový projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163