Název:

Multimédia v počítačových sítích

Zkratka:IMU
Ak.rok:2012/2013
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT3.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:20200600
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačové komunikace a sítě (IPK), UIFS
Signály a systémy (ISS), UPGM
Síťové aplikace a správa sítí (ISA), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.
Anotace:
  Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP, MPEG, zrcadla, MBone nástroje, Access Grid. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Přenos hlasu pomocí SIP a H.323. Cisco Call Manager Express.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině.
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do předmětu. Multimédia, streaming. MPEG-TS.
 2. Protokoly SAP, SDP, RTSP.
 3. Protokoly RTP, RTCP. Streaming na FIT.
 4. Videokonference - úvod.
 5. Videokonference H.323.
 6. AV technika v počítačové síti.
 7. Úvod do IP telefonie.
 8. Principy a architektura IP telefonie. Konfigurace CME.
 9. Pokročilé služby IP telefonie (konferenční hovory, přepojování).
 10. IP telefonie - SIP.
 11. IP telefonie - H.323.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Hardwarové MPEG-2 enkodéry, SAP, SDP.
 2. IP videokamery, RTSP, RTP, RTCP.
 3. Streaming s využitím VLC.
 4. Windows Media Services, MEE.
 5. Streaming servery.
 6. Videokonference H.323.
 7. Základy konfigurace Cisco zařízení.
 8. Základní konfigurace Cisco CME.
 9. Pokročilé služby IP telefonie pomocí CCME.
 10. SIP a ústředna Asterisk.
 11. Pokročilé služby ústředny Asterisk.
 12. H.323 a GnuGK.
Literatura referenční:
 
 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 60 bodů).
 • Test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů).
 • Test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.92.148.165